Summer School

Idea Summer School

Idea Szkoły Letniej została wcielona w życie w roku 2003 gdy z inicjatywy Wydział Nauk o Zdrowiu Naszego Uniwersytetu i uczelni partnerskiej z Jyväskylä w Finlandii: Jyväskylä School of Health and Social Studies podjęto inicjatywę zorganizowania corocznego cyklu spotkań dotyczących promocji zdrowia. Formuła wykładów i warsztatów o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym, zapewniająca bezpośrednią wymianę doświadczeń i wiedzy odegrała zasadniczą rolę w podejściu do kształtowania modeli prozdrowotnych zachowań wśród studentów, zarówno naszej Alma Mater jak i naszego fińskiego partnera. Do uczestnictwa w realizacji projektu zaproszeni zostali specjaliści z zakresu pielęgniarstwa, fizjoterapii, promocji zdrowia, socjologii, psychologii, edukacji, komunikacji i pracy socjalnej. Do tej pory odbyło się szesnaście edycji Summer School:

- 2023 Interprofessional education and collaborative practice in health promotion

- 2022 Health Promotion and Disease Prevention in Health and Social Services Settings - within the participating countries

- 2021 Health promoting universities - setting-based approach and transfer to further areas of activity

- 2020

- 2019 Challenges in education, practice and training of health professionals

- 2018 Innovations in Health Promotion

- 2017 Health Promotion in all environments: Research, Policy and Innovative Education

- 2016 Health Promotion in different stages of life: From early childhood to healthy ageing

- 2015 Diversity, Inequalities and Equity in Health Promotion

- 2014 Technology, Education and Health Promotion

- 2013 University of Balearic Islands z Hiszpanii

- 2012

- 2011 Diversity and Equity and Health Promotion

- 2010 Health Inequalities

- 2009 Mental Health, a Theoretical and Practical Approach

- 2008 Male Health

- 2007 Wellbeing in the Family Culture and Health Promotion

- 2006 Wellbeing in the Family

- 2005 Wellbeing of the Elderly

- 2004 Health Promotion – Multicontexstual Approach

Partnerzy, współpracownicy i uczestnicy Summer School

Od samego początku organizatorami Summer Schhol są Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Jyväskylä School of Health and Social Studies. Atrakcyjność i istota kwestii związanych z promocja zdrowia sprawiły jednak, że niebawem dołączyły do nas inne uczelnie, w tym: University of Transilvania of Brasov (Rumunia), i oraz Agder University College z Norwegii, Fachhochschule für Gesundheits-und Pflegemanagement Feldkirchen (Austria), Thisted School of Nursing, Viborg (Dania).
Od roku 2010 głównym partnerem stał się Faculty of Social Work, Health and Nursing Hochschule Esslingen (University of Applied Sciences Esslingen), a współpracę podjęły takżę: Fontys University of Applied Sciences Tilburg (Holandia), Adnan Menderes University, Aydyn School of Health (Turcja) i University of Balearic Islands (Majorka, Hiszpania).


Korzyści z realizacji międzyuczelnianego projektu Summer School

Kilkuletnia tradycja Summer School, sprawia, że nie tylko wpisała się ona na stałe w kalendarium roku akademickiego Naszego Uniwersytetu, ale także, że Jego dalsze uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest celowe i pożądane z wielu względów:

1. Z przeprowadzanych wśród studentów ankiet wynika, że Summer School daje im możliwość rozwoju, zarówno w dziedzinie nauk medycznych, jak i humanistycznych.
2. Mobilizuje ich do doskonalenia języka angielskiego, co stanowiąc wymóg uczestnictwa w Summer School, podwyższa ich kompetencje zawodowe.
3. Aktywne uczestnictwo studentów w przygotowywaniu prezentacji na wybrany temat pozwala im nabyć dodatkowe umiejętności w postaci przygotowywania pracy badawczej oraz prezentowania jej wyników w języku angielskim.
4. Dzięki temu, że w Summer School biorą udział studenci z innych krajów europejskich, stanowi ona źródło wymiany doświadczeń i dialogu międzykulturowego pomiędzy studentami i kadrą nauczycielską, co prowadzi do podnoszenia jakości kształcenia.
5. Rosnące zainteresowanie uczestnictwem w Summer School jest rekomendacją dla przyszłych działań i gwarantem dalszego rozwoju, o czym świadczy coraz aktywniejsza partycypacja uczelni z Niemiec, a także z Turcji i Portugalii.
7. Ważnym owocem Summer School są wspólne publikacje naukowe poświęcone problemom poruszanym w trakcie kursu, które mogą służyć jako materiał dydaktyczny dla studentów:

1. The Many Faces of Bieng Old. Health and Socio-cultural Aspects of Ageing, red. M. Musielak, Wydawnictwo UM, Poznań 2006,
2. Family health promotion. Culture and well-being, red. K. Ryttyläinen, Jyväskylä University Press, Jyvaskyla 2008,
3. Male Health. Contemporary Issues, red. J. Domaradzki, D. Hędzelek, M. Musielak, Wydawnictwo UM, Poznań 2009, s. 185.
4. Facing Health Inequalities. A European Perspective, J. Domaradzki, D. Hędzelek, E. Wierzejska, M. Musielak, Wydawnictwo UM, Poznań 2011, s. 174.

Koordynatorzy Summer School

dr hab. n. hum. Jan Domaradzki, prof. UMP
Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych WNoZ
jandomar@ump.edu.pl

dr hab. n. o zdr. Ewelina Chawłowska
Pracownia Zdrowia Międzynarodowego
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej WNoZ
ewierz@ump.edu.pl

Zobacz także

Zobacz także