2011 Diversity and Equity and Health Promotion

11-17 lipca 2011
Summer School in Health Promotion
Diversity and Equity in Health Promotion
Faculty of Social Work, Health and Nursing University of Applied Sciences Esslingen, NiemcyW dniach 11-17 lipca odbyła się dziewiąta Summer School in Health Promotion organizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Naszego Uniwersytetu i Faculty of Social Work, Health and Nursing University of Applied Sciences Esslingen (Niemcy) we współpracy z Fontys University of Applied Sciences Tilburg (Holandia), Adnan Menderes University (Turcja) i University of Balearic Islands (Majorka, Hiszpania).

Tegoroczna Szkoła, która odbyła się w Esslingen w Niemczech była kontynuacją zeszłorocznego spotkania w Poznaniu nt. Health Inequalities i została poświęcona zagadnieniu Diversity and Equity in Health Promotion. Tym razem obrady koncentrowały się wokół bardzo aktualnej problematyki: polityki migracyjnej, edukacji, dostępu do opieki zdrowotnej, sytuacji kobiet oraz kwestii ekonomicznych.

W spotkaniu udział wzięło 42 studentów i 15 nauczycieli z 5 krajów. Naszą Uczelnię reprezentowało 9 studentów zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego, a także absolwent studiów medycznych, którzy przygotowali cztery ciekawe referaty:
1. Vaccinations for travellers – what do people know and think about them? (Paulina Mikołajczak i Kalina Ostrowicz);
2. Transexuals and their medical care (Halina Kielar i Ewa Nowak);
3. How do people see the overweight and obesity and how obese people feel in the society (Karina Zimna, Natalia Świętek, Anna Ratajczyk);
4. Infanticide in Poland (Sylwia Kwiatek i Szymon Markiewicz).
Także koordynatorzy Summer School przedstawili dwa wykłady, które wzbudziły duże zainteresowanie:
1. Double X-Factor: women as a key to global health improvement (dr Ewelina Wierzejska)
2. Private Life and Public Eyes. Medical Ideologies, Diversity and Equity (dr Jan Domaradzki).

Ważnym elementem tegorocznego spotkania było spotkanie z Burmistrzem ds. Społecznych, Kultury i Edukacji – dr Marcusem Raabem, który przyjął i ugościł uczestników Summer School w ratuszu miasta. Świadczy to nie tylko o doniosłości przedsięwzięcia, ale także zacieśnianiu się więzi między oboma miastami i uczelniami.

Podsumowując przebieg tegorocznego kursu koordynatorzy Summer School wytyczyli plan działań na kolejne lata. Zadeklarowano i potwierdzono ustalenia dotyczące organizacji corocznych warsztatów letnich, co pozwala na ich stałe wpisać w akademickie kalendarium.

Przyszłoroczna Summer School została zaplanowana w Tilburgu w Holandii i odbędzie się lipcu 2012 roku. Jej temat roboczy brzmi: Social Policy, Economy and Health. Zważywszy narastające znaczenie zdrowia w polityce Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich oraz problemów ekonomicznych Wspólnoty ważnym jest, by podjąć międzynarodową dyskusję na temat priorytetów polityki społecznej i zdrowotnej, a także uzasadnionej alokacji środków.
Korzyści dla studentów

Organizowana przez WNoZ Summer School daje studentom możliwość rozwoju, zarówno w dziedzinie nauk medycznych, jak i społecznych. Mobilizuje ich także do doskonalenia języka angielskiego, co stanowiąc wymóg uczestnictwa w kursie, podwyższa jednocześnie ich kwalifikacje zawodowe. Co więcej, stworzenie prezentacji na wybrany temat pozwala im nabyć dodatkowe umiejętności w postaci przygotowywania pracy badawczej oraz prezentowania jej wyników. Dzięki temu, że Summer School ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny stanowi doskonałą platformę budowania dialogu międzykulturowego i wymiany doświadczeń badawczych pomiędzy studentami. Ważnym owocem kursu będzie stanowiąca zwieńczenie obrad wspólna publikacja naukowa poświęconej różnorodności i równości w zdrowiu.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na tegoroczną Summer School. Pierwsze spotkanie już w październiku


Koordynatorzy Szkoły Letniej

dr Jan Domaradzki: jandomar@ump.edu.pl
dr Ewelina Wierzejska: ewierz@ump.edu.pl

Program znajdziesz tutaj

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cała grupa przed ratuszem z burmistrzem

_

Wykłady cieszyły się zainteresowaniem studentów