Monografie Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

Monografie będące efektem współpracy ze środowiskami naukowymi w Polsce Norwegii i Islandii

Kulturowe, duchowe, etyczno-prawne uwarunkowania opieki nad pacjentem

Księgi Jubileuszowe

Monografie będące efektem współpracy naukowej z Centrum Badań im. Edyty Stein UAM

Seria wydawnicza „Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny”

Seria wydawnicza "Studia i Monografie Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych"

Monografie będące efektem współpracy naukowej z badaczami z Finlandii, Norwegii, Rumunii, Niemiec, Czech i Słowacji

Filozofia medycyny

Monografie pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

Biografie historyków i filozofów medycyny

 

Zobacz także