Adres Katedry

 Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych

ul. Rokietnicka 7

60-806 Poznań


tel.: 61 – 845 27 70

e-mail: kns@ump.edu.pl

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl