Plan dyżurów pracowników

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że dyżury Pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych
oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki odbywać się będą w formie zdalnej, na platformie MS Teams.

PLAN DYŻURÓW PRACOWNIKÓW >>> pobierz