Przeciwdziałanie wykluczeniu pacjentów i ograniczeniu ich dostępu do opieki medycznej poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej

Badania nad sposobami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w zakresie dostępu pacjentów do opieki medycznej rozpoczęte zostały w Poznaniu, w  Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w roku 2009. Wykluczenie społeczne ma charakter wielowymiarowy i może przybierać różne formy. Jak wykazały badania, życie w dobrym zdrowiu i dostęp do opieki medycznej należą do najbardziej cenionych wartości  przez ludzi w odmiennych kulturach. Toteż  nieskrępowany dostęp do usług w zakresie opieki zdrowotnej nie powinien być ograniczany z tytułu odmienności kulturowej.

Nasza działalność zyskała uznanie i znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości medialnej.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje oraz serie artykułów prasowych, informacji radiowych, telewizyjnych, rekomendacji ze stron internetowych oraz zbiór treści na kanale Youtube o zasięgu międzynarodowym, który dotyczy inkluzji pacjentów odmiennych kulturowo oraz psychiatrycznych.

 


- Artykuły prasowe -

W Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu prasa informowała, że w Poznaniu uczymy studentów zawodów medycznych, jak traktować pacjentów odmiennych kulturowo:

 

 Głos Wielkopolski - Studenci w Poznaniu uczą się, jak traktować pacjentów odmiennych kulturowo. To pierwsze takie zajęcia w Polsce (16.03.2018)

 

 

 Express Bydgoski - Przychodzi muzułmanka do lekarza... Studenci w Poznaniu uczą się, jak traktować pacjentów odmiennych kulturowo (17.03.2018)

 

 

 

 Gazeta pomorska - Przychodzi muzułmanka do lekarza... Studenci w Poznaniu uczą się, jak traktować pacjentów odmiennych kulturowo (19.03.2018)

 

________________________________________________________________________________________________

Na Konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta Poznania dyskutowano o znaczeniu uwzględniania odmienności kulturowych w opiece  nad pacjentem i promowano podręcznik Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem przygotowany z inspiracji Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP.

 

  Poznan.pl - Konferencja "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem" (26.02.2020)

 

_________________________________________________________________________________________________

 

"Fakty UMP" informują o Konferencji i promocji książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

 

    Fakty Nr 2/2020

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Na łamach "Gazety Wyborczej" mogliśmy przeczytać informację o naszym podręczniku Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem.

 

   

 Gazeta Wyborcza - Pacjenci z różnych stron świata? Powstał specjalny przewodnik dla personelu medycznego (26.02.2020)

 

____________________________________________________________________________________________________

 Na łamach portalu rynekzdrowia.pl mogliśmy przeczytać informację o naszym podręczniku Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem.

 

 

 Rynek Zdrowia - Powstał przewodnik o kulturowych uwarunkowaniach opieki nad pacjentem (27.02.2020)

 

 

- Informacje radiowe i telewizyjne

 

W audycji prezentowanej w WTK rozmawiano o problemach związanych z koniecznością uwzględniania na co dzień w praktyce medycznej odmienności kulturowych.

 

 

 WTK  - Jak leczyć Romów, świadków Jehowy czy Hindusów? Ten podręcznik podpowiada (26.02.2020)

 

 ______________________________________________________________________________________________

Radio Poznań,  podkreślając znaczenie poszanowania odmienności kulturowych w opiece nad pacjentami, poinformowało o liście intencyjnym podpisanym w Poznaniu przez medyków,  naukowców i duchownych różnych wyznań w kwestii  dostosowania procedur medycznych do potrzeb pacjentów dyktowanych względami natury kulturowej. 

 

 Poznan.pl - Poznań dla pacjentów z różnych stron świata (26.02.2020)

 

_________________________________________________________________________________________________

 

W Radiu TOK FM, o zasięgu ogólnopolskim, redaktor Cezary Łasiczka na żywo dyskutował z dr hab. Ewą Baum i dr Katarzyną B. Głodowską na temat treści podręcznika poświęconego traktowaniu pacjentów odmiennych kulturowo.

 

 

 TOK FM - Jak leczyć z poszanowaniem odmienności kulturowej i religijnej? (17.03.2020)

 

 
- Informacje na stronach internetowych -

W 2017 roku z inicjatywy Katedry Nauk Społecznych zainaugurowane zostało niezwykle ważne przedsięwzięcie, jakim były badania nad sprawowaniem opieki medycznej nad pacjentami należącymi do odmiennych kręgów kulturowych. W ramach realizacji tego tematu zorganizowana  została Konferencja Naukowa Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego. Do  udziału w Konferencji zaprosiło na swojej stronie internetowej Polskie Towarzystwo Onkologiczne w dniu 17 maja 2017 r.

 

Polskie Towarzystwo Onkologiczne  zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego w dniach 19-20 maja 2017.

 

 

 

 

 

 Wielkopolskie Centrum Onkologii - X spotkanie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Oddział w Poznaniu (18.05.2017)

______________________________________________________________________________________________

Portal poznan.naszemiasto informuje, że studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uczą się jak postępować z pacjentami przynależnymi do różnych kultur i wyznającymi odmienne religie.

 

 

 

 Poznań Nasze Miasto - Przychodzi muzułmanka do lekarza, a lekarz... nie zawsze wie, jak się zachować (16.03.2018)

_______________________________________________________________________________________________

Pacjent odmienny kulturowo w medycynie w programie XIV Ogólnopolskiej Konferencji  Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych "reprezentowany" przez pracownika Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Katarzynę B. Głodowską.

 

 

 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu - XIV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych (2.06.2019)

______________________________________________________________________________________________

Blog Imperfect Cognitions prof. Lisy Bortolotti z Uniwersytetu w Birmingham relacjonuje warsztaty z 20 czerwca 2019 Phenomenology and Qualitative Health Research w Centre for Values-Based Practice w Oxfordzie.

 

 

 

 

  Imperfect Cognitions: Phenomenology and Qualitative Health Research (20.06.2019)

_______________________________________________________________________________________________

O znaczeniu podręcznika przygotowanego z inicjatywy Katedry  Nauk Społecznych i  Humanistycznych dla sprawowania prawidłowo opieki nad pacjentami wyznajacymi różne religie i przynależnymi do różnych kultur informuje biuletyn.poznan.pl

 

 

 

 Biuletyn Miejski - Dzięki wiedzy zniknie lęk (27.02.2020)

______________________________________________________________________________________________

TVP3 informuje o znaczeniu przygotowanej z incjatywy Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych książki dla sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo.

 

 

 

TVP3 - Profesjonalna opieka medyczna dla pacjentów z różnych stron świata. Poznań instruuje lekarzy (1.03.2020)

______________________________________________________________________________________________

Ogólnopolski portal informacji medycznej LEKsykon informuje o znaczeniu wydanego z i inspiracji Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych podręcznika Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem.

 

 

 

 

 LEKsykon        Poznan wydał "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem" (4.03.2020)

_______________________________________________________________________________________________

Portal  wielkopolska.kultura u podstaw: o znaczeniu Kulturowych uwarunkowania opieki nad pacjentem w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo.

 

 

 

 

 Kultura u podstaw: portal kulturalny Wielkopolski - Kultura u podstaw. Również w medycynie (23.04.2020)

_______________________________________________________________________________________________

Kanał Youtube sieci Phenomenology and Mental Health, na którym znajdują sie wybrane wykłady wygłoszone w ramach serii seminariów  "Phenomenology and Psychiatry" zorganizowanych w 2021 roku we współpracy Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych z Uniwersytetem w Leuven. Kanał posiada obecnie 135 subskrybentów, a wykłady obejrzało dotychczas ponad 1680 osób.

  YouTube - Phenomenology and Mental Health Network

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

"Wychowywać nie znaczy: deptać, maltretować, represjonować, gnębić. Dziecko ma prawo być tym, kim jest" - pisał znany polski pedagog Janusz Korczak.

Ta myśl oraz przekonanie, że edukacja transkulturowa jest kluczem do harmonijnego rozwoju dziecka, zrodziły pomysł stworzenia monografii dedykowanej pedagogom pracującym z dziećmi. Na tę okoliczność zwróciło uwagę Deutsche Gesellschaft für Flöte e.V. i zarekomendowało monografię Schoolchildren in Central and Northern Europe – on the need for transcultural education, do celów edukacyjnych.

  Deutsche Gesellschaft für Flöte e.V. - On the Need for Transcultural Education (2020)

______________________________________________________________________________________________

Dzięki współpracy Miasta Poznania oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w 2019 r. ukazała się monografia Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem, stanowiąca pionierską próbę usystematyzowania problematyki dot. codziennego charakteru pracy z pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego i religijnego. W ślad za publikacją, 26 lutego 2020 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem, zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Miasto Poznań.

 

 

 

 

 Poznan.pl - Konferencja "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem" (26.02.2020)

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

University of Agder rekomendyje monografię Schoolchildren in Central and Northern Europe:  On the Need for Transcultural Education pedagogom UiA udostępnił monografię w wolnym dostępie. Zachęcamy do pobierania, lektury oraz wdrażania zawartych w tekstach rekomendacji.

 University of Agder - The second publication in the EEA-project: Edu-Action 2020-2021: «Nurturing Excellence» (20.02.2021)

______________________________________________________________________________________________

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozstrzygnęła czwartą edycję konkursu ONKOGRANTY. Wśród zakwalifikowanych znalazł się projekt Redukcja stresu, zmęczenia oraz poprawajakości życia pacjentów leczonych onkologicznie i ich opiekunów zwykorzystaniem ćwiczeń bazujących na technikach vinyasa jogi, współrealizowany przez dr hab. Ewę Baum, prof. UM oraz dr Agnieszkę Żok, we współpracy z mgr Joanną Zapałą (PsycheSomaPolis) oraz prof. dr hab. Dariuszem Iżyckim (Otulona).

 

 

 

 

 

 

 

 Fundacja OTULINA - Zaproszenie na zajęcia Onko-jogi (online) dla pacjentów i opiekunów (4.03.2021)

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Dr hab. Ewa Baum, prof. UM kierownik Katedry Nauk  Społecznych i Humanistycznych poinformowała o realizacji projektu Edu-Akcja 2020-2021 we współpracy z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz University of Agder, University of Tromsø i Listaháskóli Ískands (Iceland University of the Arts).

 

 

 

 

 

 Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych - Dr hab. Ewa Baum prof. UM mówi o projekcie "Edu-Akcja 2020-2021" na konferencji prasowej (28.05.2021)

Schooldchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects

Redakcja: Ewa Murawska, Ewa Baum, Jørn Evind Schau, Mikołaj Rykowski

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2020