Adres Katedry


_

Katedra Nauk Społecznych
Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Adama Wrzoska

ul. Dąbrowskiego 79
60 – 529 Poznań

tel./fax (61) 854 69 11
e-mail: kns@ump.edu.pl
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.plJak dojechać

Wyświetl większą mapę