Phenomenology and Mental Health Network (PMH)

 

Sieć badawcza Phenomenology and Mental Health powstała w 2018 roku w The Collaborating Centre for Values-Based Practice in Health and Social Care w St. Catherine’s College na Uniwersytecie Oxfordzkim; od 2019 roku jest również afiliowana w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP. Celem The Collaborating Centre jest wspieranie tzw. praktyki opartej na wartościach (VBP: values-based practice) – podejścia klinicznego, które jest szczególnie przydatne w sytuacjach sporów bądź konfliktów dot. wartości w obszarze medycyny. VBP jest drugą stroną EBP – praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice). Z kolei zadaniem sieci PMH jest propagowanie oraz stosowanie metod o proweniencji fenomenologicznej w badaniach zdrowia psychicznego. Sieć łączy psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów (pracowników służby zdrowia) oraz akademików zainteresowanych badaniem świadomości oraz różnorodnością pierwszoosobowego oglądu świata w zdrowiu i w chorobie. Sieć PMH stanowi forum wymiany idei oraz współpracy naukowej na styku badań medycznych oraz filozoficznych, w szczególności czerpiącej z bogatej tradycji psychopatologii fenomenologicznej. W praktyce sieć tworzy pomost pomiędzy środkowoeuropejskimi a anglosaskimi tradycjami uprawiania fenomenologii.

Przewodniczący: Marcin Moskalewicz, UMP Poznań, The Oxford Research Centre in the Humanities, University of Oxford (UK)

Współpraca: Richard Gipps, Faculty of Philosophy, University of Oxford (UK); Giovanni Stanghellini, Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti e Pescara (Włochy)

 

Background and aims

Phenomenology is a rigorous philosophical method of studying the structures of consciousness and how these structures underlie and affect human experience. By undergoing a clinical turn, 20th century phenomenology became more pragmatic in seeking to understand the variety of lived experiences of patients suffering from mental disorders, often undermining a sense of a strict boundary between the normal and the pathological. Basic phenomenological themes, such as temporality, embodiment, intentionality, understanding, and intersubjectivity, thereby gained a new diagnostic and therapeutic significance. The tradition of phenomenological psychopathology became an important actor on the scene of 20th century psychiatry. The PMH network strives to promote the best of this tradition. It was launched at a workshop “Phenomenology and psychoanalysis: a dialogue” at St Catherine’s College in June 2018. The network connects philosophers, medical anthropologists, and social scientists with health care professionals – psychiatrists, psychotherapists, and caregivers, in order to bring together phenomenological expertise with actual life-world experience of the realities of mental health and illness.

Objectives

The PMH network has the following objectives:

Members

The network is open to all working at the intersection of phenomenological philosophy (as well as related fields of philosophy of mind and philosophical hermeneutics) and mental health. Membership is free of charge. To join please send a request to Marcin Moskalewicz at moskalewicz@gmail.com

For a list of members please click here

Meetings

To advance our objectives, meetings and workshops will be organized regularly, some of them with an open call for papers in the conference format. The network will also support local initiatives. From 2019 we plan to run two meetings each year, one in Poznan and one in Oxford

"WHAT’S NEW? THE FUTURE OF PHENOMENOLOGICAL PSYCHOPATHOLOGY: A WORK-IN-PROGRESS DAY FOR EARLY-CAREER RESEARCHERS" 20TH MAY 2022, 14.00-19.00 GMT.

"Current Research in Phenomenology and Mental Health"  12th June 2020, 11.00-18.30 GMT.

Wybrane prezentacje konferencyjne:

Ignacio Colillas on Michel Henry  https://www.youtube.com/watch?v=2Nvplrnpu9M  

Anthony Fernandez on depressed mood  https://www.youtube.com/watch?v=q31AJYurq8I 

Susi Ferrarello on Solastalgia  https://www.youtube.com/watch?v=prtjjLqcFgM&t=2172s 

Rosa Ritunnano on Meaning-making in delusions https://www.youtube.com/watch?v=5uw1ekjCL0I&t=1s

Melayna Schiff on being anorectic  https://www.youtube.com/watch?v=Aczu5LuOZKw  

Anna Westin on Trauma and Levinas https://www.youtube.com/watch?v=9tUx3tPL3bM 

 

A Joint Seminar Series "Phenomenology and Psychiatry" organized by Husserl Archives Leuven; Phenomenology and Mental Health Network, Oxford; Poznan University of Medical Sciences.

"Phenomenology and Qualitative Health Research"  workshop on 20th June 2019 at St Catherines College. The overview of the workshop at Imperfect Cognitions.

“Diversity and Mental Illness”, St. Catherine’s College, Oxford, 24 October 2018. The workshop is a part of TORCH’s annual headline series Humanities & Identities and is co-sponsored by The Oxford Research Centre in the Humanities.

“Phenomenology and psychoanalysis: a dialogue", St Catherine’s College, Oxford, 22nd June 2018.