Granty

Kwantytatywna fenomenologia zaburzeń temporalności

Projekt „EDU-akcja 2022-2023: Budowanie strategii edukacyjnej sprzyjającej społecznej inkluzji oraz rozwój edukacji zdalnej. Polski, norweski i islandzki kontekst”

Projekt „Kwantytatywna fenomenologia zaburzeń temporalności"

Projekt "Redukcja stresu, zmęczenia oraz poprawa jakości życia pacjentów leczonych onkologicznie i ich opiekunów z wykorzystaniem ćwiczeń bazujących na technikach vinyasa jogi"

Projekt "EDU-akcja 2020-2021: Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii”

Projekt Zarządzanie czasem przez pacjenta onkologicznego w trakcie chemioterapii

MEDI+Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Projekt Medi+ / WLI

Projekt Medi+ / WNoZ

VISEGRAD GRANT

GRANT Z FUNDACJI POLSKO-NIEMIECKIEJ

GRANT NCN

 

Dział Nauki, Innowacji
i Zarządzania Projektami


ul. Fredry 10
61-701 Poznań

tel.: 61 854-60-54

e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

Zobacz także