MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

Informacje o projekcie

 

 Medi+ Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Michał Musielak

 Nr Projektu:  WND-POWR.03.01.00-00-K303/16-01

 Przyznane przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 Okres realizacji projektu: listopad 2016 do listopad 2018

Projekt „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” zakłada organizację, w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r., szkoleń, warsztatów, zadań praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych dla 266 studentów, którzy w momencie ubiegania się o przystąpienie do projektu posiadają status studenta trybu stacjonarnego IV lub V, bądź V lub VI roku kierunku lekarskiego, w zależności od programu studiów; lub studenta I lub II roku studiów uzupełniających magisterskich trybu stacjonarnego na kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kierownikiem projektu jest Pan Prof. dr hab. Michał Musielak.

Celem szkoleń, warsztatów, zadań praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych w Projekcie jest przygotowanie studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, do wejścia na rynek pracy poprzez nabycie unikatowej wiedzy i umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie branży oraz możliwości budowania kariery zawodowej.

W ramach Projektu dla studentów przygotowano kursy specjalistyczne. Dla studentów kierunku lekarskiego Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej; dla studentów kierunku położnictwo i pielęgniarstwo Kurs leczenia ran; dla studentów fizjoterapii Kurs PNF Basic oraz McKenzie.

Ponadto wszyscy uczestnicy Projektu odbędą szkolenia: Choroby jamy ustnej jako czynnik modyfikujący postępowanie profilaktyczne i lecznicze w realizacji procedur medycznych, Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku usług medycznych, Komunikowanie transkulturowe, Transkulturowa opieka medyczna oraz skorzystają z warsztatów umiejętności analitycznych.

Wyjazdy studyjne zagraniczne realizowane będą w Rennes (Francja) - Université de Rennes, Bremen (Niemcy) - UniversitätBremen, Liverpoolu (Wielka Brytania) - Royal Liverpool University Hospital. Studenci, którzy nie wezmą udziału w wyjazdach zagranicznych odbędą zajęcia praktyczne w renomowanych ośrodkach w Warszawie, m.in. Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kard. St. Wyszyńskiego, Instytucie Matki i Dziecka, Szpitalu Św. Zofii.

Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie: www.facebook.com/mediplusump