Z życia Katedry

Uroczyste uwieńczenie sukcesu Pani prof. dr hab. Ewy Baum

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał Pani dr hab. Ewie Baum, prof. UMP tytuł Profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

W dniu 28 września 2023 r. na zebraniu z udziałem pracowników Katedry Pan dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP, w imieniu zebranych przekazał gratulacje Pani prof. dr hab. Ewie Baum; do gratulacji były dołączone kwiaty i okolicznościowy upominek. Pani Profesor podjęła zebranych kawą i tortem.

Kolejna uroczystość związana z otrzymaniem nominacji profesorskiej przez Panią prof. dr hab. Ewę Baum miała miejsce na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które odbyło się w poniedziałek, 9 października 2023 r., o godz. 11.00 w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego, przy ul. Przybyszewskiego 37 a.

W trakcie tego posiedzenia Pani Prorektor prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka i Pan Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Ryszard Marciniak wręczyli powołanie na stanowisko profesora Pani prof. dr hab. Ewie Baum.

W  dniu 19 października 2023 r. odbyło się w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego uroczyste posiedzenie Rad Kolegiów Nauk Medycznych, Nauk Farmaceutycznych i Nauk o Zdrowiu, połączone z wręczeniem okolicznościowych statuetek i dyplomów wyróżnionym naukowcom Naszej Uczelni. Z rąk JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego i Kanclerzy Kolegiów Nauk gratulacje i statuetkę z okazji nadania tytułu naukowego profesora otrzymała także Pani prof. dr hab. Ewa Baum.Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów zwiazanych z aktywnością naukową.

________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie autorskie z prof. Michałem Musielakiem, autorem książki pt. Profesor Adam Wrzosek (1875-1965) – historyk i filozof medycyny. Zarys biografii intelektualnej (Wydawnictwo UMP, 2022) w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu

W dniu 21 września 2022 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu odbyło się spotkanie autorskie z prof. Michałem Musielakiem, autorem książki pt. Profesor Adam Wrzosek (1875-1965) – historyk i filozof medycyny. Zarys biografii intelektualnej (Wydawnictwo UMP, 2022).

 

Wśród licznie przybyłych gości obecna była Rodzina Pana Profesora, przedstawiciele władz Uczelni, w tym Prorektor prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Anna Jelińska, Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Maciej Cymerys, Dziekan Wydziału Medycznego dr hab. Wiesław Markwitz, prof. UMP i Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Ewa Baum, prof. UMP, Wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Bogdan Mśkowiak, a także liczne grono historyków i członków PTPN-u i przedstawiciele Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Na początku spotkania Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych dr hab. Ewa Baum, prof. UMP przywitała zebranych gości i zaprezentowała sylwetkę Gospodarza uroczystości.

 

Następnie prof. dr hab. Michał Musielak nakreślił główne motywy napisania biografii Adama Wrzoska, kreśląc najważniejsze wpływy intelektualne, które ukształtowały profil intelektualny pierwszego dziekana Wydziały Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego.

Niezmiernie ciekawe opowiadał Profesor o roli i wpływie żony Adama Wrzoska, a także ewolucji jego poglądów światopoglądowych i politycznych, a także nieznanych faktach związanych z jego poglądami na temat eugeniki i antysemityzmu.

Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej atmosferze, a po nim była jeszcze okazja zakupić egzemplarz książki wraz z dedykacją Autora. Po spotkaniu była także okazja porozmawiać z Profesorem przy smacznej kawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

Uroczyste spotkanie w dniu 03.06.2022 r. w restauracji Modra Kuchnia

przy ul. Mickiewicza 18

W dniu 3 czerwca 2022 r., na zaproszenie dr. Jana Zamojskiego, odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem obecnych i byłych, w tym także emerytowanych, Pracowników Katedry. Spotkanie odbyło się w restauracji "Modra Kuchnia", przy ulicy Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie spotkania miały miejsce okolicznościowe wystąpienia Kierownika Katedry prof. UMP dr hab. Ewy Baum i poprzedniego Kierownika prof. dr. hab. Michała Musielaka, którzy powiedzieli wiele miłych słów pod adresem Gospodarza uroczystości, dr. Jana Zamojskiego. Do przedmówców dołączył ze słowami uznania dr hab. Henryk Lisiak.

Byłemu Pracownikowi Katedry, obecnie na emeryturze, Kierownik Katedry prof. UMP dr hab. Ewa Baum wręczyła w imieniu zebranych okolicznościowy upominek wraz z kwiatami  i życzeniami pomyślności na "nowej drodze życia" tj. na wielce zasłużonej emeryturze.

Wzruszony dr Jan Zamojski podziękował Uczestnikom Spotkania i podzielił się swoimi, cennymi refleksjami na temat tego, jak pracowicie wygląda Jego obecne życie na emeryturze a na koniec wreczył każdemu na pamiątkę jeden "szczep winny".

Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej atmosferze, za co raz jeszcze dziękujemy naszemu Drogiemu Koledze dr. Jankowi Zamojskiemu

 

 

______________________________________________________________________________________

W dniu 17. września 2020 r., Pani dr hab. Ewa Baum po raz pierwszy przewodniczyła zebraniu pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki po objęciu funkcji Kierownika Katedry z dniem 1. września 2020 r.

Zebraniu nadano uroczysty charakter. Pani dr hab. Ewa Baum, która powitana została bukietem kwiatów, podjęła zebranych kawą i ciastem, a następnie przedstawiła w ogólnych zarysach swoje plany dotyczące funkcjonowania Katedry.

_____________________________________________________

31 stycznia 2020 na  Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy, połączona z seminarium Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach seminarium odbył się panel dyskusyjny nt. Socjologia zdrowia i medycyny - wyzwania, oczekiwania społeczne, możliwości i bariery rozwoju, a jednym z jego uczestników był dr hab. Jan Domaradzki z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych naszego Uniwersytetu.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie szczegóły:

>> sprawozdanie z Seminarium

>> program Seminarium

______________________________________________________________

W dniu 13. stycznia 2020 roku odbyło się w ramach współpracy naukowej Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i  Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - kolejne spotkanie zorganizowane z inicjatywy Kierownika Katedy Nauk Społecznych i Humanistycznych prof. dr hab. Michała Musielaka, z udziałem Pracowników naukowych wymienionych Instytucji. Jednym z tematów podjętych na spotkaniu było omówienie programu działania na rok 2020.

________________________________________

W dniu 20. grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Katedry Nauk Społecznych i  Humanistycznych oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki, w którym – podobnie jak w latach poprzednich – uczestniczyli także emerytowani pracownicy Katedry. W trakcie spotkania, które upłynęło w świątecznym nastroju, jego uczestnicy uhonorowali życzeniami i bukietem kwiatów dr. Zenona Maćkowiaka, który ukończył 70 rok życia.

Tego samego dnia zorganizowany został uroczysty Jubileusz dr. hab. Henryka Lisiaka, z udziałem najbliższych członków rodziny Jubilata – Małżonki, Córki i Wnuczek.

W uroczystości uczestniczyli także zaprzyjaźnieni z Jubilatem przedstawiciele innych ośrodków naukowych.  Na początku spotkania prof. dr hab. Michał Musielak i dr hab. Adam Czabański podkreślili zasługi Jubilata dla Katedry, zwłaszcza w sferze działalności naukowej.

Jubilatowi wręczona została Księga Jubileuszowa pt. „Druga Rzeczpospolita w ujęciu multidyscyplinarnym. Księga jubileuszowa dr. hab. Henryka Lisiaka”,  pod redakcją Krzysztofa Prętkiego, Adama Czabańskiego i Ewy Baum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 roku istotnej zmianie uległa struktura organizacyjna Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych, wskutek utworzenia nowej jednostki - Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego. Nominację na stanowisko kierownika Pracowni w dniu 20 grudnia 2019 roku wręczył  dr. hab. Marcinowi Moskalewiczowi Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych prof. dr hab. Michał Musielak.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

Dnia 13 września 2019 roku w Sali Białej w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Między historią, bioetyką i medycyną”, nad którą patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Po Konferencji miał miejsce Benefis "W 80 minut dookoła świata z Profesorem Michałem Musielakiem". Oba wydarzenia zorganizowane zostały z inicjatywy Pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki w celu uroczystego uczczenia Jubileuszu Urodzin Prof. dr. hab. Michała Musielaka.

>>> czytaj więcej

>>> FOTOGALERIA

Między historią, bioetyką i medycyną.
Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Michała Musielaka

_________________________________________________

Kolejna edycja Wykładów Otwartych, organizowanych w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”, zorganizowana została w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy ulicy Dobrej 55, w Warszawie 10 września  2019 roku, a więc w dniu, który obchodzony jest jako Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Głównym celem - według organizatorów Wykładów - było przybliżenie szerokiej publiczności podstawowej wiedzy na temat zapobiegania samobójstwom w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej ilości samobójstw wśród mężczyzn. Wykłady zorganizowane zostały w wyniku współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego wraz z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z prelegentów był dr hab. Adam Czabański (Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP), który wygłosił referat pt.  Samobójstwa w Polsce – dlaczego mężczyźni?

https://npz3.pl/index.php/zycie-warte-jest-rozmowy/

__________________________________________________________

Jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych jest samobójstwo. Problem skutecznego zapobiegania takim zachowaniom, stał inspiracją dla zorganizowania  w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie 26 czerwca 2019 roku Dnia Wykładów Otwartych, poświęconych profilaktyce samobójstw w mediach. Na zakończenie podpisana została Deklaracja: „Życie warte jest rozmowy”, która ma skłaniać do podejmowania konkretnych starań o charakterze prewencyjnym, w praktyce medialnej, aby realnie wpłynąć na zmniejszenie liczby samobójstw w Polsce. W wydarzeniu tym uczestniczył, w charakterze eksperta, dr hab. Adam Czabański, kierownik Pracowni Socjologii i Patologii Społecznych przy Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP.

http://suicydologia.org/zycie-warte-jest-rozmowy-2/

__________________________________________________________

100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego uczczono także "na sportowo". Zgodnie z tradycją zorganizowany został  Dzień Sportu Uniwersytetu Poznańskiego. W dniu 8. maja 2019 r. w licznych zawodach indywidualnych i grach zespołowych rywalizowali studenci i pracownicy poznańskich Uczelni. Wśród uczestników znaleźli się także reprezentanci Uniwersytetu Medycznego, którzy zdobyli pierwsze miejsce w grze retro, zwanej pierścieniówką i trzecie w przeciąganiu liny.

Członkiem zwycięskiej drużyny był nasz kolega dr Piotr Kordel, któremu serdecznie gratulujemy sukcesu!

_________________________________________________________

Dnia 7. maja 2019 r. odbyły się centralne uroczystości wieńczące Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, z udziałem przedstawicieli czterech uczelni Poznańskich, które wywodzą z niego swoje korzenie. Jubileuszowe obchody zainaugurowane zostały Mszą św. odprawioną z udziałem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i Prymasa Arcybiskupa Wojciecha Polaka. W nabożeństwie uczestniczyli członkowie Senatów Uczelni biorących udział w Jubileuszu. Po nabożeństwie Senatorowie w uroczystym pochodzie udali się na Plac Mickiewicza. Wśród uczestników pochodu zauważyliśmy Prorektora ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem, Kierownika Katedy Nauk Społecznych i Humanistycznych prof. dr. hab. Michała Musielaka z Małżonką i dwojgiem Wnucząt.

____________________________________________

W ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

ukazał się nowy numer "Życia Uniwersyteckiego" UAM

 Na okładce portret założyciela Uniwersytetu, Heliodora Święcickiego i zapowiedź rozmowy na Jego temat, przeprowadzonej z członkiem Międzyuczelnianego Komitetu Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, biografem Heliodora Święcickiego, prof. dr. hab. Michałem Musielakiem.

prof. Michał Musielak/ fot. Adrian Wykrota

W obszernych rozważaniach autor biografii Założyciela Uniwersytetu Poznańskiego przedstawia kolejne etapy Jego działalności naukowo-organizacyjnej uwieńczonej powołaniem w stolicy Wielkopolski pierwszego Uniwersytetu. Heliodor Święcicki, to zdaniem prof. dr. hab. M. Musielaka wybitna postać życia naukowego w Poznaniu, lekarz -ginekolog, humanista i wielki społecznik. Całość wywiadu pt. "Strzeżmy się szarzyzny życia" dostępna na stronach:

http://uniwersyteckie.pl/sto-lat-uam/strzezmy-sie-szarzyzny-zyciahttp://uniwersyteckie.pl/sto-lat-uam/strzezmy-sie-szarzyzny-zycia

http://www.uniwersyteckie.pl/archiwum/zycie-uniwersyteckie-nr-309-1http://www.uniwersyteckie.pl/archiwum/zycie-uniwersyteckie-nr-309-1

__________________________________________________________________

W dniu 18.04.2019 r. odbyło się zebranie naukowe pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki. W trakcie zebrania Kierownik Katedry prof. dr hab. Michał Musielak w imieniu własnym oraz wszystkich uczestników zebrania pogratulował dr. hab. Janowi Domaradzkiemu uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

_____________________________________________________________________

W dniu 17.01.2019 r. w trakcie zebrania naukowego pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki, Kierownik prof. dr hab. Michał Musielak oraz współpracownicy uroczyście uhonorowali dr. hab. Marcina Moskalewicza z okazji nadania stopnia naukowego  - doktora habilitowanego.

Gratulacje złożył Pan prof. dr hab. Michał Musielak.

_______________________________________________________

W dniu 21 września 2018 r. odbyło się zebranie naukowe pracowników Katedry Nauk Społecznych i Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki. Zebranie zostało po raz ostatni zorganizowane w poprzedniej siedzibie Katedry w Collegium im. Adama Wrzoska przy ul. Dąbrowskiego 79. Zebranie poprzedził uroczysty demontaż tabliczki z nazwą jednostki umieszczonej na drzwiach wejściowych do Katedry, dokonany osobiście przez Kierownika Katedry prof. dr. hab. Michała Musielaka.

______________________________________________

W dniu 2 października 2018 roku odbyło się w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uroczyste Posiedzenie Połączonych Rad Wydziałów, w trakcie którego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych.


Jedną z osób, które uzyskały tytuł doktora habilitowanego w roku akademickim 2017/2018 była dr hab. Ewa Baum, która otrzymała także tytuł Wykładowcy Roku 2018, zaszczytne wyróżnienie przyznane głosami studentów.

 

 więcej informacji na stronie Uczelni >>> https://www.ump.edu.pl/aktualnosci/swieto-uczelni

___________________________________________________________

20 lipca 2018 r. w ramach „Fulbright-Hays Seminars Abroad” siedemnastu profesorów z USA odwiedziło Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Projekt letnich warsztatów mających na celu poznanie Polski i polskiej nauki został zorganizowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta z okazji 100-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy naszymi krajami. Na Uniwersytecie Medycznym Amerykanie pojawili się na zaproszenie dr. Marcina Moskalewicza z Katedry Nauk Społecznych WNoZ, absolwenta Programu Fulbrighta na Texas A&M Health Science Center. W pierwszej części spotkania goście obejrzeli nowoczesne laboratoria Uczelnianego Centrum Aparaturowego, po którym oprowadził ich kierownik Centrum, prof. Krzysztof Książek. Największe zdumienie Amerykanów budził fakt, że sprzęt udostępniany jest bezpłatnie, próbowali też zrozumieć jak to możliwe, że w Polsce studia medyczne oraz opieka zdrowotna są darmowe. W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja mgr. Mateusza Cofty z Pracowni Zdrowia Międzynarodowego Katedry Profilaktyki Zdrowotnej WNoZ oraz dyskusja dotycząca zaangażowania Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w problemy zdrowia globalnego – zdrowie migrantów oraz polsko-tanzańską współpracę w zakresie opieki zdrowotnej. Następnie odbyła się prezentacja książki mającej pomóc gościom w zrozumieniu specyfiki regionalnej Europy Środkowej – „Understanding Central Europe” (red. M. Moskalewicz, W. Przybylski, Routledge 2018) podsumowującej kilkuletni projekt współpracy pomiędzy krajami wyszehradzkimi.

Krótkie wykłady wygłosili dr Marcin Moskalewicz oraz dr  Tomasz Raburski z Instytutu Filozofii UAM. Dyskusja dotyczyła geopolitycznego usytuowania Polski będącej dziś politycznie częścią Zachodu, natomiast kulturowo i mentalnie wciąż w znacznym stopniu Wschodu, oraz mającej ekonomiczny status półperyferium.

Marcin Moskalewicz

________________________________________________________________________

„Jubileusz 15-lecia CBES”

 W dniu 16 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 15 –lecia Centrum Badań im. Edyty Stein.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęli Pani Dyrektor CBES w Poznaniu – prof. dr hab. Anna Grzegorczyk oraz Rektor UAM – prof. dr hab. Andrzej Lesicki.

Honorowym gościem uroczystości była Pani prof. dr hab. Hanna Suchocka. Pani Profesor wygłosiła wykład pt. „Święta Edyta Stein. Patronka Europy”.

Goście uroczystości:

Autorka fotografii: dr Katarzyna Machtyl

prof. dr hab. Andrzej Lesicki, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prof. dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM dr hab. Mirosław Loba, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka (I rząd)

dr Justyna Czekajewska, prof. dr hab. Michał Musielak  (II rząd)

Autorka fotografii: dr Katarzyna Machtyl

prof. dr hab. Andrzej Lesicki oraz prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Autor fotografii: dr Jacek Zydorowicz

prof. dr hab. Michał Musielak  oraz dr Justyna Czekajewska 

______________________________________________________________

W dniu 25.01.2018 r. odbyło się spotkanie w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej przy ul. Szamarzewskiego 84, na zaproszenie prof. dr hab. Anny Grzegorczyk, w którym uczestniczyli m. in. prof. dr hab. Michał Musielak, dr Justyna Czekajewska i dr Marcin Moskalewicz. Spotkanie miało na celu  omówienie projektu naukowego "Fenomen choroby". Celem naukowym projektu ma być "badanie doświadczenia przeżywania choroby (nowotworowej) przez osoby poddane chemioterapii (ex post) i rozpoznanie potrzeb pacjentów, ich rodzin oraz najbliższego otoczenia," * natomiast celem edukacyjnym - "stworzenie modułu edukacyjnego dla pacjentów, rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia." *

* Program spotkania

___________________________________________________

W dniu 19.01.2018 r. w trakcie zebrania naukowego pracowników Katedry Nauk Społecznych oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki, Kierownik prof. dr hab. Michał Musielak oraz współpracownicy uroczyście uhonorowali Panią dr hab. Ewę Baum z okazji nadania stopnia naukowego  - doktora habilitowanego.

Gratulacje w imieniu zebranych złożył Pan prof. dr hab. Michał Musielak.

 

__________________________________________________________________

Wywiad przeprowadzony przez Dariusza Milejczaka z dr Ewą Baum (Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki UMP), dr Katarzyną Głodowską (Katedra Nauk Społecznych UMP) oraz Aleksandrą Jarocką (Migrant Info Point w Poznaniu) na temat  „Jak pomagać pacjentom odmiennym kulturowo?”

 Wyemitowany przez WTK Poznań w dn. 07.12.2017 r. o godz. 20.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wtkplay.pl/video-id-36017-jak_pomagac_pacjentom_odmiennym_kulturowo

_____________________________________________________________

W piątek, dnia 13.10.2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W gronie  odznaczonych był Pan Prorektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem, Kierownik Katedry Nauk Społecznych prof. dr hab. Michał Musielak,  który otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  W imieniu Pana Prezydenta odznaczenia wręczył  Pan Andrzej Dera, sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP.

Foto: Maciej Biedrzycki / KPRP

Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem UMP , Kierownik Katedry Nauk Społecznych prof. dr hab. Michał Musielak, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz  Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii prof. dr hab. Paweł Chęciński.

 

____________________________________________________

Uroczyste spotkanie w dniu 21.09.2017 r. w restauracji Omega
przy ul. Dąbrowskiego 79.

W dniu 21 września 2017 roku odbyło się uroczyste pożegnanie naszego długoletniego Kolegi i Współpracownika dr. Zenona Maćkowiaka, który po 45 latach pracy zawodowej przeszedł na emeryturę.

więcej zdjęć >>>

_______________________________________________

W dniach 12-14.07.2017 odbyła się w Muzeum Historii Medycyny przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Hamburgu międzynarodowa konferencja pt. „Geschichte der Krankheitsprävention in Deutschland und Polen”. W spotkaniu naukowym wzięło udział kilkanaście osób z Polski oraz z Niemiec.

Prelegenci wygłosili referaty, które najczęściej dotyczyły stosowania różnych metod leczniczych w celu zapobiegania rozwoju chorób zakaźnych i zniesienia epidemii w czasach okupacji niemieckiej oraz po II wojnie światowej. Jednym z uczestników konferencji była dr Justyna Czekajewska z Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani doktor przygotowała referat na temat etycznych aspektów klauzuli sumienia w polskim prawie medycznym. Konferencji towarzyszyło zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny. 

 

 

 

czytaj więcej >>>

________________________________________________________________

W dniu 15 marca 2017 roku w Collegium Minus, w Sali  XVII o godz. 17.00  Pan prof. dr hab. Michał Musielak wygłosił wykład pt. "Wybrane etyczno-filozoficzne i społeczne konsekwencje rozwoju eugeniki w XX wieku". Wykład zaprezentowany został w ramach cyklu wykładów otwartych pt. "Z zagadnień kultury chrześcijańskiej”, przygotowanych na rok akademicki 2016/2017 przez Centrum Studiów Otwartych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

_________________________________________

 W dniu 20 stycznia 2017 roku w miejscowości Gułtowy pod Poznaniem odbyła się konferencja naukowa „Społeczeństwo i edukacja po „Konferencji w Wannsee”, z udziałem Profesora Szewacha Weissa, „Dziecka Holokaustu”, z University of Haifa w Izraelu. Konferencję zorganizowała Grupa Badawcza - bezpieczeństwo w systemach edukacyjnych, na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obrady konferencji otworzył Prof. dr hab. Zbyszko Melosik Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju i zarzadzania strategicznego, a wśród uczestników znaleźli się, m. in., liczni wybitni naukowcy z kraju i zagranicy (z Izraela, USA i Niemiec). W obradach, w ramach II Panelu dyskusyjnego, wraz z prof. dr. hab. Stanisławem Kowalikiem (AWF Poznań, Uniwersytet SWPS, Wrocław), wziął udział Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem prof. dr hab. Michał Musielak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

___________________________________________

W dniu 20 maja 2016 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, w Bibliotece Raczyńskich, o godz. 18.00 odbyła się uroczysta promocja książki „Medycyna w cieniu nazizmu” pod redakcją Michała Musielaka i Katarzyny B. Głodowskiej, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

czytaj więcej >>>
O Katedrze na stronie UMP >>>
Reportaż >>>

_______________________________________

W okresie od 13 grudnia 2015 roku do 17 maja 2016 r. odbył się cykl wykładów zorganizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki, działające przy Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, poświęconych problematyce transkulturowości w medycynie pt. "Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci".

W trakcie czterech kolejnych spotkań uczestnicy wykładów zapoznani zostali ze specyfiką czterech kultur i środowisk religijnych: cywilizacją muzułmańską, Związkiem Wyznaniowym Świadków Jehowy, kulturą judaizmu i kulturą romską.

czytaj więcej >>>

_____________________________________________

Dnia 18.04.2016 r., w ramach XIX Festiwalu Nauki i Sztuki, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z inicjatywy Studenckiego Koła Etyki i Bioetyki działającego przy Katedrze Nauk Społecznych, kierowanej przez prof. dr hab. Michała Musielaka, zorganizowane zostały warsztaty pt. ,,Jak zostać dawcą. Podaj dalej”. Była to już druga edycja wydarzenia w trakcie której przyszli młodzi medycy podjęli  ważny społecznie temat transplantacji. Koordynatorem warsztatów była Oliwia Skibińska, studentka 3 roku Zdrowia Publicznego, członkini Koła Etyki i Bioetyki, którego opiekunem jest dr Katarzyna Głodowska. W warsztatach uczestniczyli studenci, licealiści oraz dzieci zrzeszone w organizacji Wielkoduchy. W programie warsztatów znalazła się m. in. prezentacja na temat dawstwa oraz prace w grupach tematycznych, w trakcie których rozpatrywano różne, możliwe teoretycznie, scenariusze wydarzeń towarzyszących pozyskiwaniu narządów do transplantacji. Na zakończenie organizatorzy ocenili efekty prac w grupach oraz dokonali podsumowania i zamknięcia warsztatów.

__________________________________

http://www.tvn24.pl/slubicki-szpital-odmowil-pacjentowi-operacji-bo-za-duzo-wazy,637633,s.html

Wywiad z dr Katarzyną Głodowską  na temat  etycznych aspektów komunikacji między personelem medycznym a pacjentem.

______________________________________________________

http://warszawa.tvp.pl/24003035/12022016http://warszawa.tvp.pl/24003035/12022016

Wywiad przeprowadzony przez red. Henryka Szrubarza z dr Katarzyną Głodowską w dn. 12.02.2016 r.

na temat transkulturowosci w opiece zdrowotnej r., wyemitowany TVP3 Warszawa.

____________________________________
_

w dniach 5-7 listopada 2015 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej "Fear & Pain", w której uczestniczyli z sukcesem pracownicy naszej Uczelni.

Zespół w składzie: dr n. med. Renata Śniatała, dr n. med. Karolina Gerreth, dr n. med. Joanna Chłapowska, prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej z udziałem mgr psychologii Katarzyny Lewickiej-Pańczak z Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych w Katedrze Nauk Społecznych zajął III miejsce przedstawiając prezentację pt."Samoocena poziomu lęku u studentów stomatologii"

 

 

Dyplom za zajęcie III miejsca w sesji plakatowej II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej
"Fear & Pain"

_______________________________________________

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

 
_

W dniu 05.10.2015 r. w Auli Uniwersyteckiej przy ulicy Wieniawskiego odbyła się podniosła uroczystość inauguracji nowego Roku Akademickiego 2015/2016

Nagrodę i wyróżnienie otrzymali pracownicy Katedry Nauk Społecznych:
 
_


dr Zenon Maćkowiak otrzymał nagrodę im. Władysława Biegańskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
_

dr hab. Adam Czabański otrzymał tytuł honorowy Wykładowcy Roku za wyjątkowe zaangażowanie w proces dydaktyczny i przychylny stosunek do młodzież akademickiej
_
 

 


_____________________________________________________________

X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 2015

_

 

Od 15 do 19 września obradował w Poznaniu X Polski Zjazd Filozoficzny. Z inicjatywy prof. dr hab. Anity Magowskiej i dr. Marcina Moskalewicza z Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych oraz prof. dr. hab. Michała Musielaka i dr. Jana Zamojskiego z Katedry Nauk Społecznych w ramach Zjazdu odbyło się sympozjum specjalne „Filozofia medycyny i różnorodność jej tradycji”, po raz pierwszy w wyodrębnionej formie prezentujące problematykę filozoficzno-medyczną na najważniejszym forum filozofii polskiej. Po zakończeniu sympozjum miał miejsce panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom współczesnej filozofii medycyny, zorganizowany i prowadzony przez dr. Jana Domaradzkiego z KNS UMP oraz dr. Marcina Moskalewicza z KZHNM UMP.


Czytaj wiecej >>

_________________________________________________________________


26 czerwca 2015 roku Centrum Kongresowo-Dydaktyczne_Gala Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu: Wydziałowego Oskara przyznanego "Przyjacielowi Wydziału" Prof. Dr. Stefanowi Görresowi Dean Human and Health Care Sciences Universität Bremen, z rąk prof. dr. hab. Michała Musielaka i dr Katarzyny B. Głodowskiej, w imieniu nieobecnego Laureata, odbiera Dr. Miriam Tariba Richter Diplom Berufspädagogin Wissenschaftliche Mitarbeiterin Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) Abteilung Qualifikations- und Curriculumforschung Universität Bremen.

 

_

więcej zdjęć >>>

___________________________________________________________________

W dniach 20-21 czerwca 2015 r. w Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu nad Wartą odbyło się seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Organizatorem seminarium był prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke.
Temat spotkania dotyczył: Międzykulturowego wymiaru komunikacji idei w dziejach nauki.
Badacze zainteresowani historią nauki i antropologią wiedzy w czasie naukowych dyskusji akcentowali wartość recepcji i interpretacji idei naukowych na przestrzeni różnych epok oraz wiedzy jako elementu dialogu kultur.
Moderatorami dyskusji wokół książki prof. dr hab. Wity Szulc pt. Arteterapia oparta na wiedzy byli: prof. dr hab. Jaromir Jeszke oraz prof. dr hab. Michał Musielak.

 

_


więcej zdjęć >>>

_____________________________________________________________

W dniu 8 maja 2015 roku z inicjatywy Koła Etyki i Bioetyki, działającego przy Katedrze Nauk Społecznych, pod kierownictwem dr Katarzyny B. Głodowskiej i patronatem prof. dr hab. Michała Musielaka, kierownika Katedry, miało miejsce niezwykłe Wydarzenie:

Kampania Społeczna: Jak zostać Dawcą. Podaj dalej.Audytorium Sali konferencyjnej Centrum Kongresowo Dydaktycznego wypełnili zaproszeni goście, m. in. wicewojewoda wielkopolski p. Dorota Kinal. Obok dorosłych uczestników, w Wydarzeniu licznie uczestniczyły Dzieci - Uczniowie Szkół z Poznania i Wielkopolski. Właśnie z myślą o najmłodszych uczestnikach Kampanii organizatorzy przygotowali liczne atrakcje mające im przybliżyć w przystępny sposób główne przesłanie Wydarzenia, w którym uczestniczyły. Na stoiskach usytuowanych w westybulu Centrum maluchy mogły pomalować twarz i przez chwile poczuć się jak np. „kotek”, „piesek czy „chomik”, ku uciesze własnej i opiekunów. Mogły też odwiedzić „Marzycielską Pocztę”, uczestniczyć w zabawie w „Małego Chirurga”, poznać Salę operacyjną od „podszewki” czy uczestniczyć w zabawie z nagrodami. Dzieci nieustannie krążyły między stolikami a salą konferencyjną, nadając całemu Wydarzeniu dużą dynamikę.
Zebranych w imieniu JM Rektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego powitał Dziekan WNoZ prof. dr hab. Włodzimierz Samborski a następnie głos zabrał prof. dr hab. Michał Musielak i Koordynator Kampanii Społecznej Jak zostać Dawcą. Podaj dalej. Po części oficjalnej uczestnicy Wydarzenia mogli wysłuchać interesujących wykładów oraz uczestników paneli z udziałem osób zaangażowanych czynnie w charakterze dawców bądź biorców, ilustrowanych interesującymi obrazami/filmami. W ich prowadzeniu, w charakterze moderatora uczestniczył redaktor Maciej Kautz (Radio Merkury, WTK) W trakcie Wydarzenia część dorosłych uczestników podpisała deklaracje.


Facebook

 

_


więcej zdjęć >>>

______________________________________________________________

_Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Katedra Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu ma zaszczyt poinformować, iż projekt naukowo-dydaktyczny pt. „Medycyna w okresie narodowego socjalizmu w Niemczech i w okupowanej Polsce”
w organizowanym konkursie grantowym otrzymał wsparcie finansowe Fundacji Polsko–Niemieckiej na rzecz Nauki.

Kierownik projektu: dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska

____________________________________________________________

W czasie Kongresu, który obradował w Nowym Orleanie (USA) w dniach od 31 stycznia do 3 lutego 2015 r., podczas organizowanego corocznie Annual Dialysis Conference, którego organizatorem jest Uniwersytet Missouri, wśród laureatów nagrodzonych za najlepsze prace znalazła się dr Ewa Baum z Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki UMP nagrodzona za najlepszy abstrakt dotyczący hemodializy.____________________________________________________________

10 listopada 2014 r. w Instytucie Biologii Eksperymentalnej

Wydziału Biologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie

wykład na temat: Pytania bioetyczne i specyfika ich kontekstu w Polsce

wygłosił dr Jan Zamojski

 

_________________________________________________________

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

W dniu 03.10.2014 r. w Auli Uniwersyteckiej przy ulicy Wieniawskiego odbyła się podniosła uroczystość inauguracji nowego Roku Akademickiego 2014/2015

Wykład inauguracyjny
pt. "Uniwersytet Heliodora Święcickiego a współczesne wyzwania edukacyjne i naukowe uczelni medycznej"
wygłosił prof. dr hab. Michał Musielak.

 

_

 

_

 

_________________________________________________________________


_

W dniu 07.05.2013 r. odbyła się uroczysta promocja książki autorstwa prof. dr hab. Michała Musielaka „Heliodor Święcicki (1854-1923)”, zorganizowana przez JM Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka w Sali Lubrańskiego, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

 

__Więcej zdjęć >>

__________________________________________________________________

WYDZIAŁOWE KOMEDY 2012

 

_

 

W dniu 20 grudnia 2012 roku w trakcie jubileuszowego spotkania, poświęconego uczczeniu 20-lecia najmłodszego Wydziału Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, które odbyło się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym, wręczone zostały po raz pierwszy statuetki Komeda 2012. Jednym z laureatów tej niezwykłej nagrody, przyznawanej wybitnym pracownikom Wydziału II Lekarskiego i jego przyjaciołom, został prof. dr hab. Michał Musielak, który zaprezentował uczestnikom tej podniosłej uroczystości jubileuszową publikację w postaci Albumu 20-lecia Wydziału Lekarskiego II.

 

_


____________________________________________________________________


Uroczyste spotkanie w dniu 26.09.2012 r. w restauracji PTASIE RADIO
przy ul. Kościuszki 74.

 

_więcej zdjęć ->

____________________________________________________________________

FILOZOFIA MEDYCYNY W CZECHACH, NA SŁOWACJI I W POLSCE_

 

28 maja odbyło się spotkanie, na Uniwersytecie w Ostrawie na terytorium Republiki Czeskiej. W spotkaniu wzięli udział: Doc. dr hab Marek Petrů – redaktor tomu, Kierownik Katedry Filozofii Prof. dr hab. Zdeňka Kalnická, prodziekan Wydziału Filozofii dr. Petr Hromek, doc. dr hab. Vladimir Šiler, profesor Josef Kuře i inni. Polska strona grantu reprezentowana była przez redaktora tomu Dr. Jana Zamojskiego, który wygłosił wykład dotyczący myśli eugenicznej Henryka Nusbauma oraz mgr Agnieszkę Żok, która zaprezentowała temat zagadnienia dotyczące filozofii queer oraz sytuacji osób LGB w polskim systemie ochrony zdrowia.___________________________________________________________________


_Realizując projekt Filozofia medycyny w Czechach, na Słowacji i w Polsce
współfinansowany przez Fundusz Wyszehradzki, Katedra Nauk Społecznych zorganizowała spotkanie otwarte z Panem prof. dr. hab. Josefem Kuře, Dyrektorem Instytutu Etyki Lekarskiej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Masaryka w Brnie, z-cą Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Radzie ds. Nauki, Badań i Innowacji rządu Republiki Czeskiej, wiodącym współautorem książki „Filozofia medycyny w Czechach i na Słowacji“, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego naszego Uniwersytetu.
Spotkanie odbyło się w sobotę, 26 maja br. o godz. 10.00 w Katedrze Nauk Społecznych, Coll. Wrzoska, ul. Dąbrowskiego 79._więcej zdjęć


__________________________________________________________________

Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki działające przy Katedrze Nauk Społecznych jako jedyne studenckie koło naukowe w Polsce otrzymało 2 wyróżnienia w kategoriach: Koło naukowe roku i Projekt roku (nazwa projektu: Medycyna w czasach narodowego socjalizmu). Nagrodę z rąk prof. Barbary Kudryckiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odebrała w imieniu Koła jego przewodniczącą – studentka III roku studiów licencjackich kierunku Zdrowie Publiczne na WNoZ Pani Maja Miłkowska.

więcej >>


_


__________________________________________________________________


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1512/B/P01/2011/40 z dnia 4 lutego 2011 r. przyznano Uniwersytetowi Medycznemu środki na finansowanie projektu badawczego promotorskiego pt.” Geneza, struktura i funkcjonowanie samorządu lekarskiego w Polsce w latach 1989 – 2009”, realizowanego w latach 2011 - 2012. Wykonawcami projektu są prof. dr hab. Michał Musielak i mgr Piotr Kordel.

 

________________________________________________________________

Decyzją Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z 26 maja 2011 r. przyznano tzw. grant standardowy na realizację od 01.07.2011 do 31.05.2012 projektu pt. "Philosophy of Medicine in the Czech Republic, Slovakia and Poland". Ze strony Katedry Nauk Społecznych w realizacji projektu udział wezmą: prof. dr hab. Michał Musielak i dr Jan Zamojski_______________________________________________________________

Medycyna w czasach narodowego socjalizmu

To pierwszy międzynarodowy i międzywydziałowy fakultet dla studentów WNoZ i WL I W dniach 23 - 26 maja br. dziesięciu studentów WL I i taka sama liczba studentów WNoZ pod opieką prof. dr. hab. Michała Musielaka, mgr Katarzyny Głodowskiej oraz mgr. Jana Głodowskiego, wzięła udział w pierwszym międzynarodowym i międzywydziałowym fakultecie odbywającym się w Domu Konferencji Wannsee w Berlinie i obozie koncentracyjnym Ravensbruck. Nad merytorycznym aspektem przedsięwzięcia czuwali pracownicy i wykładowcy Domu Konferencji w Wannsee Miejsca Pamięci i Edukacji Historycznej: Dr Wolf Kaiser, Anna Rosenhain-Osowska i Elisabeth Rögler. Tematem czterodniowego seminarium była medycyna w okresie narodowego socjalizmu i odpowiedzialność personelu lekarskiego i pielęgniarskiego za zbrodnie popełnione w latach 1933-1945. Miejsce zajęć nie zostało wybrane przypadkowo ponieważ w Domu Konferencji Wannsee 20 stycznia 1942 roku, piętnastu wysokich rangą przedstawicieli SS, NSDAP oraz różnych ministerstw, omawiało kwestie kooperacji przy planowanej deportacji i eksterminacji europejskich Żydów.
Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki dotacji przyznanej przez Polsko - Niemiecką Fundacji na rzecz Nauki oraz uprzejmości Rektora UM Prof. dr. hab. Jacka Wysockiego, Kanclerza mgr. Bogdana Poniedziałka, Dziekana WNoZ prof. dr. hab. Włodzimierza Samborskiego, Dziekana WL I dr. hab. Ryszarda Marciniaka prof. UM.

 

_____________________________________________________________________

Dnia 23 maja 2011 r. odbyło się seminarium w Katedrze Nauk Społecznych z goszczącą na Naszym Uniwersytecie Panią Isabelą Maríą de Sousa Lourenço, wykładowcą z Instituto Politecnico de Castelo Branco, w Portugalii, która w ramach programu Socrates Erasmus przyjechała na Wydział Nauk o Zdrowiu wygłosić wykład na temat Spirituals Dimension In Therapeutical Process.

W ramach spotkania pracownicy Katedry zaprezentowali poszczególne jednostki pod względem dydaktyki, obszarów badawczych, publikacji naukowych oraz współpracy zagranicznej.

W drugiej części spotkania Pani de Sousa Lourenço przedstawiła swoje zainteresowani naukowe, które oscylują wokół zagadnień bioetycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodologii i dydaktyki bioetyki, co, jak zauważył Prof. Musielak, pokrywa się z zainteresowaniami pracowników Katedry. Co więcej Kierownik KNS wyraził również nadzieję, że spotkanie stanowić będzie początek wzajemnej współpracy miedzy naszym gościem a i Katedra.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem uczestników spotkania.

 

_


____________________________________________________________________


Dnia 9 maja 2011 r. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nadała
mgr Joannie Patalas stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu na podstawie pracy doktorskiej pt:
"Społeczno-medyczne aspekty działalności profesora Karola Stojanowskiego (1895-1947) - antropologa, eugenika oraz działacza społeczno-politycznego"
/promotor: prof dr hab Michał Musielak/


____________________________________________________________________

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł

Ś.† P.

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Stański
 
Kierownik Katedry Nauk Społecznych w latach 1971-1996

 

_


   Zawarcie umowy Uniwersytet Medyczny Poznań- Uniwersytet Bremen
22 października 2010r. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu reprezentowany przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Zenona Kokota oraz Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) Universität Bremen reprezentowany przez prof. dr Stefana Görresa podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wymiany nauczycieli akademickich, wymiany studentów, a także tworzenia wspólnych badań naukowych.
Podpisana umowa sankcjonuje trwającą od dwóch lat współpracę obu Uczelni rozpoczętą 2008 r. wspólnym projektem przeprowadzonym przez Katedrę Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Musielaka, mgr Katarzynę B. Głodowską, mgr Jana Głodowskiego.


_


_________________________________________________________________

W trakcie tegorocznej inauguracji nowego roku akademickiego 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która odbyła się w Auli UAM w dniu 06/10/2010 r. wręczono dr. hab. Adamowi Czabańskiemu indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za monografię pt.: ”Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska”.

_


_________________________________________________________________

Decyzją Fundacji Polsko-Niemieckiej w dniu 05 sierpnia 2010 r. przyznano prof. dr hab.Michałowi Musielakowi i mgr Katarzynie Głodowskiej grant na realizację w latach 2010-2012 projektu pt. "Medycyna w okresie narodowego socjalizmu."

_
__________________________________________________________________

W dniu 01 lipca 2010 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego prof. dr hab. Jacek Wysocki powołał Kierownika Katedry Nauk Społecznych prof. dr hab. Michała Musielaka na stanowisko Profesora Zwyczajnego.