< Cofnij

Dr hab. Marcin Moskalewicz prof. UMP kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zgłoszony do konkursu: SONATA BIS 11  przez dr. hab. Marcina Moskalewicza, prof. UMP, kierownika Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego przy Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych, projekt Nr: 2021/42/E/HS1/00106  pt.: Kwantytatywna fenomenologia zaburzeń temporalności, o wartości 1 730 471,00 zł, uzyskał finansowanie z funduszów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki i będzie realizowany pod jego kierownictwem. Projekt zgłoszony przez dr. hab. Marcina Moskalewicza, prof. UMP, jest jednym z czterech projektów badawczych zgłoszonych z naszego Uniwersytetu, o których poinformowano 24. 02.2022, że otrzymały pozytywne decyzje o przyznaniu finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

dr hab. Marcin Moskalewicz