GRANT NCN

Grant promotorski finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
 
_

Narodowe Centrum Nauki

Grant promotorski finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

w ramach konkursu nr 40

 

Tytuł projektu: Geneza, struktura i funkcjonowanie samorządu lekarskiego

w Polsce w latach 1989-2009

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Musielak

 Wykonawca projektu: mgr Piotr Kordel