Monografie będące efektem współpracy ze środowiskami naukowymi w Polsce Norwegii i Islandii

Education as impulse to social inclusion

Redakcja: Ewa Murawska, Mikołaj Rykowski, Ewa Baum,
Jørn Eivind Schau, Robin André Rolfhamre,

Wydawnictwo Miejskie Posnania,

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2023

Opieka okołoporodowa w kontekście zdrowia psychicznego

Redakcja: Ewa Baum, Maria Nowosadko, Katarzyna Wszołek, Sigríður Sía Jónsdóttir,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2023

Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji

Redakcja: Ewa Murawska, Mikołaj Rykowski, Ewa Baum, Jørn Evind Schau, 

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2022

Szkolnictwo w Europie Środkowej i Północnej

O potrzebie edukacji transkulturowej

Aspekty społeczne, etyczne, muzyczne i zdrowotne

Redakcja: Ewa Murawska, Ewa Baum, Jørn Evind Schau, Mikołaj Rykowski

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2021

Schooldchildren in Central and North Europe: On the Need for Transcultural Education
Social, Ethical, Musical and Medical Aspects

Redakcja: Ewa Murawska, Ewa Baum, Jørn Evind Schau, Mikołaj Rykowski

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2020