Schooldchildren in Central and North Europe: On the Need for Transcultural Education Social, Ethical, Musical and Medical Aspects

Nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, opublikowana została w grudniu 2020 roku monografia Schooldchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects, pod redakcją Ewy Murawskiej, Ewy Baum, Jørna Evinda Schau oraz Mikołaja Rykowskiego.

Recenzję do Wydawnictwa przygotowali: prof. dr hab. Jacek Wysocki, z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Antoni Wierzbiński z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Monografia zyskała rekomendacje:

1. German Flute Association, Germany

2. University of Agder, Norway

 

Monografia jest efektem współpracy naukowców z Polski, Norwegii oraz Islandii. W jej przygotowaniu, w charakterze współautorów, uczestniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który jest Partnerem Projektu "EDU-akcja 2020-2021: Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii. Celem projektu było i jest obniżenie poziomu różnic jakie dzielą jego partnerów w różnych sferach życia oraz wzmocnienie ich wzajemnych trójstronnych relacji w obszarze edukacji, poprzez podejmowanie i realizowanie wspólnych inicjatyw.

Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Program Edukacja) wraz z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i korzysta z dofinansowania w wysokości 95029 euro przyznanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach finansowania EOG.

Spektrum poruszanych w monografii tematów jest bardzo obszerne, podejmują one szeroko pojętą problematykę edukacji transkulturowej. Prezentowana książka składa się z 22 rozdziałów, które redaktorzy tomu zgrupowali w trzech częściach. Kryterium, jakie przyświecało temu podziałowi wiązało się z przyjęciem przez zespół redakcyjny motywu przewodniego danego tekstu. W pierwszej części monografii była nim kultura, w drugiej edukacja medyczna, a w trzeciej zgrupowane zostały teksty poruszające problemy edukacji transkulturowej w kontekście zdrowotnym, społecznym oraz etycznym.

Jednym redaktorów prezentowanej książki jest dr hab. Ewa Baum, prof. UM, która ponadto, wraz z dr Agnieszką Żok, jest współautorką dwu artykułów zamieszczonych w monografii. Poza tym do grona współautorów należą także inni pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: prof. dr hab. Ewa Mojs,  dr hab. Adam Czabański, dr Stanisław Antczak, dr Patrycja Marciniak-Stępak, dr Monika Matecka, dr Maria Nowosadko, oraz doktorantka na UMP, mgr Iwona Bujek.

Zapraszamy do bliższego zapoznania  się z naszą książką.