Biografie historyków i filozofów medycyny

 

Profesor Adam Wrzosek (1875-1965) – historyk i filozof medycyny.
Zarys biografii intelektualnej.
Wydawnictwo UMP
Poznań 2022

>>> spis treści

 

Doktor Kazimierz Filip Wize (1873–1953).

Zarys biografii intelektualnej

pod redakcją M. Musielak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

Poznań 2017

ss. 406 >>> spis treści

_

 

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Poznań 2013
ss. 275
_
Wydawnictwo UM w Poznaniu
Poznań 2010
ss. 262
_
 Adam Wrzosek Życie
i działalność

Wydawnictwo Poznańskie
Poznań 2000
ss.222