Seria wydawnicza „Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny”

- t. 7 (2021) pt.: Zdrowie publiczne. Wybrane aspekty i problemy
pod red. Krzysztofa Prętkiego i Ewy Baum, ss. 288;

_ - t. 6 (2013) pt.: Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym
pod red. M. Musielaka, K. Prętkiego ss. 170;
_ - t. 5 (2013) pt.: Eugenika -aspekty społeczne i etyczne
pod red. M. Musielaka, K. Prętkiego ss. 124;
_ - t. 4 (2009) pt.: Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych
pod red. M. Musielaka, ss. 210;
_ - t. 3 (2008) pt.: Życie i dzieło Alberta Schweitzera inspiracją dla współczesnej bioetyki
pod red.: Bogusława Stelcera, ss. 174;
_ - t. 2 (2005) pt.: Między filozofią medycyny a bioetyką.
Konsekwencje i dylematy społeczno-etyczne rozwoju biomedycyny
, ss. 280;
_
  Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny
pod red. M.Musielaka, Wyd. Naukowe AM w Poznaniu:
- t. 1 (2000) poświęcono zagadnieniom z zakresu historii medycyny, etyki medycznej oraz opieki społecznej, ss. 180;