Kulturowe, duchowe, etyczno-prawne uwarunkowania opieki nad pacjentem

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Redakcja: Katarzyna B. Głodowska, Ewa Baum, Rafał Staszewski, Ewa Murawska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Wydawnictwo Miejskie Posnania,

Poznań 2019

https://wydawnictwo.ump.edu.pl/storage/files/products/0/308/kulturowe-uwarun-S6cs.pdf

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Redakcja: Ewa Baum, Arkadiusz Nowak, Maria Nowosadko, Katarzyna B. Głodowska, 

Wydawnictwo Termedia,

Poznań 2022

https://ippez.pl/wp-content/uploads/2022/12/Duchowe-uwarunkowania-opieki-nad-pacjentem.pdf

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej


 

Etyczno-prawne uwarunkowania opieki nad pacjentem

Redakcja: Ewa Baum, Dorota Karkowska, Arkadiusz Nowak, Rafał Staszewski, 

Wydawnictwo Termedia,

Poznań 2023

https://ippez.pl/wp-content/uploads/2023/04/Etyczno-prawne-uwarunkowania-opieki-nad-pacjentem.pdf

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej