Monografie pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Między historią, bioetyką i medycyną.
Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Michała Musielaka

 

Prof. dr hab. Ewa Baum

Prof. dr hab. Michał Musielak

Dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP

Dr hab. Marcin Moskalewicz

Dr hab. Adam Czabański

Dr hab. Henryk Lisiak

Dr Justyna Czekajewska

Dr Katarzyna Beata Głodowska

Dr Zenon Maćkowiak

Dr Krzysztof Prętki

Dr Jan Zamojski