Dr Krzysztof Prętki

- t. 7 serii wydawniczej "Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny":

"Zdrowie publiczne. Wybrane aspekty i problemy",

pod red. Krzysztofa Prętkiego i Ewy Baum,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2021;

- t. 7 serii wydawniczej "Studiów i Monografii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych":
"Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie.
Pomiędzy doświadczeniami przeszłości a wyzwaniami przyszłości"
,

pod red. Krzysztofa Prętkiego,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2020;

 

Między historią, bioetyką i medycyną.
Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Michała Musielaka

Redakcja: Krzysztof Prętki, Adam Czabański, Ewa Baum, Katarzyna B. Głodowska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2019

Druga Rzeczpospolita w ujęciu multidyscyplinarnym.
Księga Jubileuszowa dr. hab. Henryka Lisiaka

Redakcja: Krzysztof Prętki, Adam Czabański, Ewa Baum

Wydawnictwo Rys

Poznań 2019

 _ - t. 6 (2013) serii wydawniczej „Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny”:
"Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym"
pod red. M. Musielaka, K. Prętkiego ss. 170;
 _ - t. 5 (2013) serii wydawniczej „Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny”:
"Eugenika -aspekty społeczne i etyczne"
pod red. M. Musielaka, K. Prętkiego ss. 124;
 _ t. 4 serii wydawniczej "Studiów i Monografii Katedry Nauk Społecznych": Krzysztof Prętki,
Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,
Poznań 2007.