Dr Jan Zamojski

Filozofia medycyny – rozważania o tradycji i współczesności,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
Poznań 2017, ss.
_ POLSKÉ FILOSOFICKÉ MYŠLENĺ A MEDICĺNA
Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach
Ostravská univerzita v Ostravě
2012, ss. 240
_ FILOZOFIA MEDYCYNY W CZECHACH I NA SŁOWACJI
Wydawnictwo UM w Poznaniu
Poznań 2012, ss. 246
_
POLSKA SZKOŁA FILOZOFII MEDYCYNY
Wydawnictwo UM w Poznaniu
Poznań 2010, ss. 262
_
- T. III z serii Studiów i monografii Katedry Nauk Społecznych:
Jan Zamojski, System filozofii medycyny Henryka Nusbauma, Wyd. Naukowe AM, Poznań 2006