Prof. dr hab. Ewa Baum

 

 

Fenomen pracy

Redakcja: Ewa Baum, Szczepan Cofta, Jacek Sójka

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

Poznań 2023

 

Education as impulse to social inclusion

Redakcja: Ewa Murawska, Mikołaj Rykowski, Ewa Baum,
Jørn Eivind Schau, Robin André Rolfhamre,

Wydawnictwo Miejskie Posnania,

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2023

 

Opieka okołoporodowa w kontekście zdrowia psychicznego

Redakcja: Ewa Baum, Maria Nowosadko, Katarzyna Wszołek, Sigríður Sía Jónsdóttir,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2023

 

Lekarz w czasach zarazy. Studia z dziejów literatury i medycyny. T. 1.

Redakcja: Ewa Baum, Edward Białek, Dariusz Lewera, Krzysztof Wronecki,

Wydawnictwo Quaestio,

Wrocław 2023

Etyczno-prawne uwarunkowania opieki nad pacjentem

Redakcja: Ewa Baum, Dorota Karkowska, Arkadiusz Nowak, Rafał Staszewski, 

Wydawnictwo Termedia,

Poznań 2023

 

Godna prokreacja, ciąża, poród i połóg. Prawa kobiet

Redakcja: Dorota Karkowska

Autorzy: Dorota Karkowska, Zbigniew Izdebski, Anna Janik, Ewa Baum

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Warszawa 2023

 

Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji

Redakcja: Ewa Murawska, Mikołaj Rykowski, Ewa Baum, Jørn Evind Schau, 

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2022

Fenomen paidei w czasach zarazy

Redakcja: Ewa Baum, Szczepan Cofta, Anna Grzegorczyk

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

Poznań 2022

 

Duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Redakcja: Ewa Baum, Arkadiusz Nowak, Maria Nowosadko, Katarzyna B. Głodowska, 

Wydawnictwo Termedia,

Poznań 2022

 

Fenomen tego, co ludzkie

Redakcja: Ewa Baum, Szczepan Cofta, Anna Grzegorczyk

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

Poznań 2021

Zdrowie publiczne. Wybrane aspekty i problemy
Redakcja: Krzysztof Prętki, Ewa Baum

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2021

 

Szkolnictwo w Europie Środkowej i Północnej

O potrzebie edukacji transkulturowej

Aspekty społeczne, etyczne, muzyczne i zdrowotne

Redakcja: Ewa Murawska, Ewa Baum, Jørn Evind Schau, Mikołaj Rykowski

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2021

Fenomen tego, co nadchodzi

Redakcja: Ewa Baum, Szczepan Cofta, Anna Grzegorczyk

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

Poznań 2020


 

Schooldchildren in Central and North Europe: On the Need for Transcultural Education
Social, Ethical, Musical and Medical Aspects

Redakcja: Ewa Murawska, Ewa Baum, Jørn Evind Schau, Mikołaj Rykowski

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego,

Poznań 2020

 

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Redakcja: Katarzyna B. Głodowska, Ewa Baum, Rafał Staszewski, Ewa Murawska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Wydawnictwo Miejskie Posnania,

Poznań 2019

Między historią, bioetyką i medycyną.
Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Michała Musielaka

Redakcja: Krzysztof Prętki, Adam Czabański, Ewa Baum, Katarzyna B. Głodowska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2019

Druga Rzeczpospolita w ujęciu multidyscyplinarnym.
Księga Jubileuszowa dr. hab. Henryka Lisiaka

Redakcja: Krzysztof Prętki, Adam Czabański, Ewa Baum

Wydawnictwo Rys,

Poznań 2019

Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2017

Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2010

_ Profesjonalizm w instytucjach opieki zdrowotnej - poradnik dla pracowników
_ Wyzwania ochrony zdrowia.
Pielęgniarstwo, geriatria, sekretariat medyczny w aspekcie etyki, opieki medycznej i zarządzania
_ Perspektywy ochrony zdrowia.
Geriatria, pielęgniarstwo, rynek usług medycznych w kontekście standardów opieki nad pacjentem

Ojciec polskiej medycyny perinatalnej, Tom XXXII

Henryk Bręborowicz
Wstęp i dobór tekstów: Ewa Baum i Grzegorz H. Bręborowicz
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Poznań 2009