Dr Justyna Czekajewska

Religio Medici. Religia lekarza

Przekład, słowo od tłumaczy i opracowanie:

Justyna Czekajewska

(Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

i

Adam Grzeliński

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Przemiany życia rodzinnego. Studium etyczne

spis treści

Wydawnictwo TAKO