Dr hab. Adam Czabański

Samobójstwa w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym.
Kulturowe studium przypadku

Adam Czabański

Małgorzata Czabańska-Rosada

Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,

Gorzów Wielkopolski 2020

 

Między historią, bioetyką i medycyną.
Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Michała Musielaka

Redakcja: Krzysztof Prętki, Adam Czabański, Ewa Baum, Katarzyna B. Głodowska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2019

 
 

Druga Rzeczpospolita w ujęciu multidyscyplinarnym.
Księga Jubileuszowa dr. hab. Henryka Lisiaka

Redakcja: Krzysztof Prętki, Adam Czabański, Ewa Baum

Wydawnictwo Rys

Poznań 2019

The Self-immolation of Oskar Brusewitz Compared to Other Suicides Committed as a Political Protest 
 

Samobójstwa we Wrocławiu (Breslau) w latach 1939-1945.
Socjologiczna analiza zjawiska


Wydawnictwo Rys

Poznań 2016

 

Zapobieganie samobójstwom

Redakcja: Adam Czabański, Krzysztof Rosa

Wyd: Ars boni et aequi

Poznań 2016
 

Percepcja zachowań samobójczych.
Między opiniami a doświadczeniami


Pod redakcją:  Krzysztofa Rosy i Adama Czabańskiego

Wyd. Uniw. Med. w Łodzi; Pol. Tow. Suicydologiczne

Kraków 2014

 

Samobójstwa na torach. Socjologiczna analiza zjawiska

Wydawnictwo Rys

Poznań 2013

 

Wybrane aspekty pracy socjalnej

pod red.: Adama Czabańskiego

Wydawnictwo Rys

Poznań 2011

_
Rezygnacja z życia w obliczu klęski żywiołowej.
Powódź 1997 roku w Polsce.
_
Samobójstwa altruistyczne
_
Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939-1945.
Socjologiczna analiza zjawiska.
_
Młodzież wobec samobójstwa
_
Profilaktyka postsuicydalna poradnik
_
Profilaktyka postsuicydalna dla młodzieży i jej rodzin
_
Społeczne i jednostkowe determinaty zachowań samobójczych młodzieży