Dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP

Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2017, ss. 428.

_
Religia ludzkości Augusta Comtea socjologiczna wizja religii.
 
_
Ethos pracy w doktrynie i praktyce OPUS DEI