Dr Katarzyna Beata Głodowska

 

Duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Redakcja: Ewa Baum, Arkadiusz Nowak, Maria Nowosadko, Katarzyna B. Głodowska, 

Wydawnictwo Termedia

Poznań 2022

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Redakcja: Katarzyna B. Głodowska, Ewa Baum, Rafał Staszewski, Ewa Murawska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Wydawnictwo Miejskie Posnania,

Poznań 2019

Między historią, bioetyką i medycyną.
Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Michała Musielaka

Redakcja: Krzysztof Prętki, Adam Czabański, Ewa Baum, Katarzyna B. Głodowska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

Poznań 2019

Medycyna w cieniu nazizmu

pod redakcją M. Musielaka, K.Głodowskiej,

Wydawnictwo UM w Poznaniu

Poznań 2015

ss. 390

pod redakcją M. Musielaka, K.Głodowskiej,
Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
Poznań 2014
ss. 257

Pflege im Schatten des Nationalsozialismus. Ausgewählte Probleme und Fälle

pod redakcją M. Musielaka, K.Głodowskiej,

Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 2011, ss. 151