Seria wydawnicza "Studia i Monografie Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych"

-

- T. VII: Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie. Pomiędzy doświadczeniami przeszłości a wyzwaniami przyszłości,
pod red. Krzysztofa Prętkiego,
    Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2020.

- T. VI: Ewa Baum, Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2017.
- T. V: Ewa Baum, Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2010.
- T. IV: Krzysztof Prętki, Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2007.
- T. III: Jan Zamojski, System filozofii medycyny Henryka Nusbauma,
Wydawnictwo Naukowe AM, Poznań 2006.
- T.II: Wybrane aspekty problematyki pomocy społecznej
pod red. M.Musielaka i A.Czabańskiego, Wyd. Naukowe AM w Poznaniu, Poznań 2005, ss.192.
- T.I: Kasy chorych w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość,
pod red. M.Musielaka, Wyd. Naukowe AM w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 165.