Monografie będące efektem współpracy naukowej z badaczami z Finlandii, Norwegii, Rumunii, Niemiec, Czech i Słowacji

Medycyna w cieniu nazizmu

pod redakcją M. Musielaka, K.Głodowskiej,   

Wydawnictwo UM w Poznaniu

Poznań 2015
ss. 390.

_ FILOZOFIA MEDYCYNY W CZECHACH I NA SŁOWACJI
pod red. M. Petru, J. Zamojskiego, J. Kure, M. Musielaka
Wyd. Naukowe UM w Poznaniu
Poznań 2012, ss. 246
Fragment książki - M. Petrů, Modusy myśli medycznej
Fragment książki - J. Kuře, Czeska filozofia medycyny XX wieku
_
POLSKÉ FILOSOFICKÉ MYŠLENĺ A MEDICĺNA
Vyd. J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak,
L. Vladyková
Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach
Ostravská univerzita v Ostravě
2012, ss. 240
_
OPIEKA PIELĘGNIARSKA W CZASACH NAZIZMU
WYBRANE PROBLEMY I KAZUSY

pod red. M. Musielaka, K. B. Głodowskiej
Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
Poznań 2014,ss. 257
_

Pflege im Schatten des Nationalsozialismus Ausgewahlte Probleme und Falle
pod red. M. Musielaka, K. B. Głodowskiej
Wydawnictwo Poznańskie,

Poznań 2011

_

FACING HEALTH INEQUALITIES A EUROPEAN PERSPECTIVE
pod red. J. Domaradzkiego, E. Wierzejskiej M. Musielaka,
Wyd. Naukowe UM w Poznaniu,

Poznań 2011

_

Male Health. Contemporary Issues

pod red. J. Domaradzkiego, D. Hędzelek, M. Musielaka
Wyd. Naukowe UM w Poznaniu,

Poznań 2009

_

The Many Faces of Being Old. Health and Socio-cultural Aspects of Ageing, pod red. M.Musielaka,

Wyd. Naukowe AM w Poznaniu,

Poznań 2006