Filozofia medycyny

Doktor Kazimierz Filip Wize (1873–1953).

Zarys biografii intelektualnej

 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

Poznań 2017, ss. 406

  Filozofia medycyny – rozważania o tradycji i współczesności,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
Poznań 2017, ss. 
 _ POLSKÉ FILOSOFICKÉ MYŠLENĺ A MEDICĺNA
Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach
Ostravská univerzita v Ostravě
2012, ss. 240
 
_  FILOZOFIA MEDYCYNY W CZECHACH I NA SŁOWACJI
 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
Poznań 2012, ss. 246 
 _
 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
Poznań 2010, ss. 262