2006 Wellbeing in the Family

IV Summer School
Welll-being in the Family
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, PoznańW dniach 11-15 września 2006 roku odbyła się czwarta edycja Szkoły Letniej organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Jyväskylä School of Health and Social Care. Jej hasłem przewodnim była Promocja zdrowia w rodzinie (Well-being in the Family), co stanowiło rozwinięcie zeszłorocznej Szkoły, która poświęcona była promocji zdrowia i problemom związanym ze starością.
Każdy dzień Szkoły został poświęcony innemu aspektowi promocji zdrowia w rodzinie, co odpowiadać miało kolejnym etapom życia rodzinnego. Zajęcia odbywały się w 4 blokach poświęconych:
– planowaniu rodziny, macierzyństwu i ciąży oraz problemom związanym z niepłodnością,
– okresowi dzieciństwa, edukacji i wychowywaniu dzieci,
– społeczno-kulturowym, psychologicznym i etycznym aspektom życia rodzinnego
– problemom związanym ze starością w aspekcie życia rodzinnego.
Zajęcia rozpoczynały się codziennie w godzinach porannych serią wykładów i warsztatów, w których aktywny udział brali studenci. Wieczorami odbywał się program socjalny, w tym poniedziałkowe spotkanie inaugurujące Summer School w Urzędzie Miasta, gdzie powitał uczestników zastępca Prezydenta Poznania Pan Mirosława Kruszyńskiego. Ze strony Naszej Uczelni spotkanie uświetnili JM Rektor prof. Jacek Wysocki i Dziekan ds. Studenckich WNoZ prof. Michał Musielak. Ceremonia pozwoliła, zacisnąć więzy międzyuczelniane oraz te między miastami, które są miastami partnerskim.
Ciekawym i niezmiernie ważnym elementem każdej Szkoły Letniej, są wycieczki krajoznawcze, która mają na celu zapoznanie studentów z kulturą, historią naszego kraju i regionu, ale także integrację uczestników i zacieśnianie powstałych znajomości, na co organizatorzy Szkoły, dostrzegając wartość dialogu międzykulturowego w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, kładą duży nacisk. W trakcie tegorocznej wycieczki zwiedziliśmy Pałac w Kórniku i tamtejsze Arboretum oraz stanowiącą kolebkę państwa polskiego katedrę poznańską. Zwiedzaliśmy także Fort VII.
W tegorocznym projekcie udział wzięło 2 wykładowców i 13 studentów kierunków pielęgniarstwa i fizjoterapii z Finlandii. Natomiast stronę polską reprezentowało 3 wykładowców Wydziału Nauk o Zdrowiu i 8 studentów, studiujących na kierunkach pielęgniarstwo i zdrowie publiczne.
Studenci naszego Wydziału zaprezentowali 3 projekty badawcze:
1. Tomasz Aleksandrowicz i Martyna Przybył – Dillemmas Related to Procreation
2. Maciej Majewski, Sylwia Dziubałkowska, Agnieszka Klukowska - Student’s Attitude Toward Contraceptives and Natural Family Planning Methods
3. Malwina Pleskacz, Iwona Rzeźnik – Birth Centre – Necessity or Need?
Nadto, po raz kolejny udział wzięli profesor z Agder University College z Norwegii i dwie studentki pielęgniarstwa z tej uczelni.


Program dostępny tutaj