2007 Wellbeing in the Family Culture and Health Promotion

5th Summer School in Health Promotion
Family Health Promotion -Culture and Well-Being
Jyväskylä School of Health and Social Studies, Finland


W dniach 9-14 września b.r. odbyła się piąta edycja Szkoły Letniej organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Naszego Uniwersytetu i Jyväskylä School of Health and Social Studies, przy udziale gości z Danii, Holandii, Niemiec, Austrii, Szwecji i Chin. Obecne spotkanie było trzecim spotkaniem zorganizowanym w Finlandii.
Jak co roku hasłem przewodnim była promocja zdrowia w rodzinie. Tym razem jednak szczególny nacisk położono na związek zdrowia z szeroko rozumianą kulturą i społeczeństwem. Temat brzmiał Family Health Promotion - Culture and Well-Being.
Każdy dzień tegorocznej Szkoły został poświęcony innemu aspektowi promocji zdrowia w rodzinie, co odpowiadać miało założeniom organizatorów o wieloaspektowości poruszanych tematów. I tak, zajęcia odbywały się w czterech blokach poświęconych odpowiednio:
– Culture, Health and Well-Being,
– Promotion of Children’s Health and Well-being,
– Promotion of Elderly Well-Being
– Culture, Health and Well-Being (poświęcony pracom studentów)
Do uczestnictwa w dydaktyce zaproszeni zostali liczni specjaliści z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jak i Jyväskylä School of Health and Social Studies, a także Fachhochschule für Gesundheits-und Pflegemanagement Feldkirchen (Austria), University of Transilvania of Brasov (Rumunia), Thisted School of Nursing, Viborg (Dania), Peking Union Medical College Hospital, Beijing (Chiny). Zapewniło to szeroką gamę tematów i ujęć omawianej tematyki, a także poszerzyło spektrum zainteresowań studentów.
W tym roku Naszą Uczelnię reprezentowało 3 wykładowców i 10 studentów. Co ważne po raz pierwszy wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich kierunków WNoZ. Koordynatorzy Szkoły Letniej ze strony polskiej przedstawili dwa wykłady:
1. mgr Jan Domaradzki i mgr Ewelina Wierzejska: Polish Point of View to Religion and Health Among Elderly Population
2. mgr Elżbieta Kuncewicz: Geriatric Rehabilitation in Poland
Z kolei studenci naszego Wydziału zaprezentowali 5 ciekawych projektów badawczych:
1. Eliza Nicke, Martyna Przybył, Tomasz Aleksandrowicz (pielęgniarstwo): Programs of Social Activity for the Elderly in Poznan Quality of life of the Elderly in Poznan
2. Karolina Molska (pielęgniarstwo): Changes of the Hospices and theirs Socio-cultural Role for the Society
3. Aleksandra Szmagaj, Paulina Olech (zdrowie publiczne): Opinions on Infertility Among Polish Women
4. Agnieszka Drgas (położnictwo): Socio-medical Aspects of Female Genital Mutilation (FGM)
5. Roksanan Malak, Paulina Smektała, Oskar Barczak, Iwona Jahns (fizjoterapia), Tomasz Aleksandrowicz (pielęgniarstwo):Family Well-Being. Preventing Social Displacement. For Children Aged 5- 6 Years: Making the chances equal for children at the age of 5 before they go to school
Szczególnie aktualny i potrzebny z perspektywy społecznej temat, jakim okazał się problem rodziny we współczesnym świecie, wzbudził zainteresowanie i dyskusje, co zdaje się, potwierdzać kolejny trafny i ciekawy wybór tematyki na Szkołę Letnią, podobnie, jak miało to miejsce w latach wcześniejszych. Z kolei poszerzenie tematyki o aspekt kulturowy pozwoliło przełamać dominujący w medycynie paradygmat nauk przyrodniczych i spojrzeć na zjawiska zdrowia i choroby także okiem humanisty i nauk społecznych.


Program znajdziesz tutaj