2013 University of Balearic Islands z Hiszpanii

SUMMER SCHOOL 2013:

IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON HEALTH

Palma de Mallorca 15-19 lipca 2013

University of Balearic Islands z Hiszpanii

 

Na słonecznej Majorce studenci z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Turcji w ramach jedenastej edycji Summer School in Health Promotion dyskutowali o wpływie kryzysu ekonomicznego na zdrowie. Przy okazji poznawali uroki śródziemnomorskiej kuchni i zawiązywali nowe przyjaźnie.

Od 15 do 19 lipca odbywała się już jedenasta edycja Summer School in Health Promotion, organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tym razem naszym głównym partnerem był Uniwersytet z Balearów. W tegorocznym projekcie udział wzięli także goście z Niemiec, Holandii i Turcji. Obecne spotkanie było kontynuacją poprzednich edycji Summer School, która odbywała w Poznaniu, Jyväskylä, Braszowie i Esslingen.

Wpływ kryzysu ekonomicznego na zdrowie

Jak co roku hasłem przewodnim spotkania była promocja zdrowia. Tym razem nacisk położono na
kwestie ekonomiczne związane z kryzysem, który poważnie odbił się również na służbie zdrowia i kondycji zdrowotnej społeczeństw wielu państwa świata. Sam tytuł Summer School brzmiał: Impact of Economic Crisis on Health.

I tym razem spotkanie obejmowało wykłady, prezentacje studenckie, wizytę studyjną w kilku szpitalach, zwiedzanie Palmy oraz spotkania integracyjne. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów, porównania sytuacji w różnych krajach europejskich, poszerzenia swojej wiedzy, a wszystko to odbywało się w języku angielskim. Nadto, ponieważ do uczestnictwa w Summer School zaproszeni zostali specjaliści z zakresu fizjoterapii, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, socjologii, ekonomii, edukacji i pracy socjalnej spotkanie miało charakter interdyscyplinarny, co sprzyjało wieloaspektowemu ujęciu zjawiska i poszerzeniu spektrum zainteresowań studentów.

Równie ciekawy i pozytywnie oceniony przez studentów był program towarzyski, który pozwolił zacieśnić więzy między studentami i wykładowcami. Zwiedzaliśmy m.in. parlament Balearów, piękną stolicę Majorki – Palmę, a niektórym udało się również poznać tamtejsze plaże oraz niezliczone bary i skosztować lokalnych tapas. Aktualny i potrzebny z perspektywy społecznej temat, jakim okazała się problematyka ekonomicznych uwarunkowań zdrowia wzbudził zainteresowanie i dyskusje, co zdaje się potwierdzać kolejny trafny i ciekawy wybór tematyki Summer School.

Nasze wykłady
W trakcie tegorocznej Summer School studenci mogli wysłuchać wielu ciekawych wykładów, przedstawionych przez wykładowców z University of Balearic Islands z Hiszpanii, Esslingen University of Applied Sciences z Niemiec, University of Tilburg z Holandii i Adnan Menderes University, Aydyn School of Health z Turcji. Nasz Uniwersytet reprezentował koordynator Summer School dr Jan Domaradzki z Katedry Nauk Społecznych, który wygłosił wykład na temat: The costs of caring. The impact of dementia on family caregivers and society, w którym przedstawił założenia europejskiego projektu badawczego UnderstAiD realizowanego przez Naszą Uczelnię we współpracy z partnerami z Danii i Hiszpanii, którego celem jest pomoc i wsparcie dla opiekunów pacjentów cierpiących na demencję. Naszą Alma Mater reprezentowało także liczne grono (11) studentów WNoZ, którzy wygłosili cztery ciekawe referaty:
1. Justyna Stępniewska (fizjoterapia, I lic.) i Anna Ratajczyk (zdrowie publiczne, SUM II): Think globally, act locally: organic food vs. economic crisis
2. Katarzyna Kozica, Sandra Kępa i Dominika Górska (zdrowie publiczne, lic. III): Does economic crisis influence suicide rates in Europe?
3. Piotr Szłapka (zdrowie publiczne, lic. III), Agnieszka Smerdka (położnictwo, SUM I) i Karina Zimna (zdrowie publiczne, SUM II): The economic crisis and migration of (future) health professionals
4. Julia Zielińska, Barbara Bobowicz i Paulina Mikołajczyk (zdrowie publiczne, SUM II): Who benefits from economic crisis?

W sumie w tegorocznej Summer School wzięło udział około 45 studentów z pięciu krajów. Jak co roku liczba studentów jest bowiem ograniczona, by zapewnić studentom możliwość integracji, co od początku było jedną z idei przewodnich w organizacji międzynarodowego kursu.

Wart odnotowania jest również fakt, że w tegorocznym konkursie na logo Summer School pierwszą nagrodę za swój projekt zdobyła nasza studentka – Ania Ratajczyk.

Za rok o technologiach medycznych

Podsumowując przebieg tegorocznego spotkania, koordynatorzy Summer School wytyczyli plan działań na kolejne lata. Zadeklarowano i potwierdzono ustalenia dotyczące organizacji corocznych warsztatów letnich, co pozwala na ich stałe wpisanie w akademickie kalendarium. Ustalono przy tym, że przyszłoroczna Summer School odbędzie się w Tilburgu, w Holandii na przełomie maja i czerwca 2014 roku, zaś jej temat roboczy brzmi: Health Technologies and Innovations. Zważywszy spektakularny rozwój biotechnologii oraz związanych z tym nadziei na poprawę zdrowia i jakości życia, ale także towarzyszących temu obaw i dylematów bioetycznych temat ten wydaje się ciekawy i trafny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Summer School.

Jednocześnie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla Władz Uczelni i Wydziału Nauk o Zdrowiu za wsparcie i pomoc finansową dla całego projektu, bez których realizacja Summer School nie byłaby możliwa. W sposób szczególny podziękowania składamy Jego Magnificencji Rektorowi UM prof. dr hab. Jackowi Wysockiemu, Panu Kanclerzowi mgr Bogdanowi Poniedziałkowi, Pani Kwestor mgr Barbarze Łakomiak, Panu Dziekanowi WNoZ prof. dr hab. Włodzimierzowi Samborskiemu, Panu Prodziekanowi WNoZ ds. Studenckich dr hab. Adamowi Czabańskiemu oraz Pani Kierownik Dziekanatu WNoZ Agnieszce Ciesielskiej, Pani Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Bożenie Radusze, a także Pani Magdalenie Rolskiej oraz Pani Elżbiecie Kamińskiej z Sekcji Finansowej.

dr Jan Domaradzki
Koordynator Summer School


Poniższy tekst ukazał się w Faktach UM Nr 4/2013, s. 16-17.

 

_

 

_

_