2008 Male Health

6th Summer School
Family Health Promotion: Male’s Health
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


W dniach 15-19 września 2008 roku w Poznaniu odbyła się szósta edycja Summer School organizowanej przez Wydział Nauk Naszego Uniwersytetu i Jyväskylä University of Applied Sciences, przy udziale gości z Niemiec i Rumunii. Tym razem szczególny nacisk położono na zdrowie mężczyzn. Temat Summer School brzmiał Family Health Promotion: Men’s Health. Tegoroczną edycję kursu otworzył Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Wysocki.

Do uczestnictwa w Summer School zaproszeni zostali specjaliści z zakresu pielęgniarstwa, fizjoterapii, promocji zdrowia, socjologii, psychologii, geriatrii, edukacji i pracy socjalnej z Naszego Uniwersytetu, Jyväskylä University of Applied Sciences, University of Transilvania of Brasov (Rumunia), Esslingen University of Applied Sciences (Niemcy) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajęcia miały nie tylko charakter teoretyczny, ale także praktyczny, w czym wsparło nas m.in. Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej i Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Poznaniu. Pozwoliło to na szerokie ujęcie omawianej tematyki i poszerzenie spektrum zainteresowań studentów.

Równie ciekawy był program socjalny, w tym poniedziałkowe spotkanie inaugurujące Summer School, które odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania z udziałem Pana Prezydenta Macieja Frankiweicza i Pana Prorektora UM ds. Studenckich dr hab. med. Mariusza Puszczewicza. Jako że Poznań i Jyväskylä są miastami partnerskimi spotkanie pozwoliło zacieśnić więzy nie tylko między obiema uczelniami ale także lokalnymi samorządami.
Dostrzegając wartość i znaczenie dialogu międzykulturowego w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, organizatorzy Summer School położyli również nacisk na integrację studentów pochodzących z różnych kultur. Posłużyła temu wycieczka do Fortu VII, która umożliwiła studentom poznanie ważnego elementu naszej historii i kultury. Wyjazdowi towarzyszyło wspólne grillowaniae i zabawa paintballowa, która pozwoliła na integrację z zagranicznymi kolegami i koleżankami.

W tegorocznej Summer School Naszą Uczelnię reprezentowało 20 wykładowców i 13 studentów kierunków fizjoterapia, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. Studenci naszego Wydziału zaprezentowali 5 stojących na wysokim poziomie i niezmiernie interesujących projektów badawczych:
- Justyna Wieja, Natalia Wacławek, Agnieszka Rymkiewicz, Agnieszka Wajłak, Aleksandra Skorek, Żaneta Szarzyńska, Aleksandra Szumik (fizjoterapia): The Level of Physical Fitness Among Men Living in Residential Homes,
- Dominika Cyborowska (położnictwo): Young Men's Knowledge About Family Planning,
- Agnieszka Drgas (położnictwo): The Importance of Father’s Presence During Delivery
- Szymon Winnicki, Arkadiusz Szubert (Ratownictwo Medyczne): The Influence of Alcohol Drinking on Men’s Health,
- Emilia Wietrzyńska, Tatiana Walerych (Zdrowie Publiczne): Health Awareness in Men
- Joanna Fąferek, Wojciech Telec (Akademickie Stowarzyszenie Meydcyny Ratunkowej): Injuries Among Male Population in Poznań
Oprócz tego w Summer School udział wzięło 2 wykładowców fińskich – koordynatorów Summer School: Irmeli Katainen i Eeva Helminen i 15 studentów międzynarodowego kursu z Jyväskylä, dziekan Wydziału Pracy Społecznej Esslingen University of Applied Sciences: prof. dr Marion Moehle oraz pracownicy University of Transilvania of Brasov z Rumunii prof. Liliana Rogozea, Roxana Miclaus, Moleavin Ion, Balescu Alexandru i Mihai Turcanu.

Program znajdziesz tutaj