2005 Wellbeing of the Elderly

 

III International Summer School:
Wellbeing of the Elderly
Jyväskylä School of Health and Social Care, FinlandW dniach 5-9 września 2005 roku odbyła się trzecia edycja Summer School organizowanej przez Jyväskylä Polytechnic przy udziale wykładowców i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu. Obecne spotkanie było kontynuacją ubiegłorocznej Szkoły Letniej, której organizatorem była po raz pierwszy Nasza Uczelnia.
Każdy dzień szkoły poświęcony był innemu aspektowi promocji zdrowia: edukacji, komunikacji, jakości życia oraz aspektom społecznym i klinicznym starości. Zajęcia rozpoczynały się w godzinach porannych serią wykładów i kończyły pracą zespołową mającą charakter warsztatów. Wykłady prezentowali nauczyciele akademiccy z naszej Uczelni, co stanowiło jeden z najważniejszych i wysoko ocenianych przez studentów elementów letniego kształcenia.
Tegoroczna Summer School miała podobny, wynikający z założeń współpracy, interdyscyplinarny charakter. Ze strony polskiej w przedsięwzięciu uczestniczyło 15 osób (5 wykładowców oraz 10 studentów WNoZ). Nauczyciele wygłosili 3 wykłady:
1. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis: Elderly Subjects - How to Understand Them
2. mgr Ewelina Wierzejska Psychological Health Promotion in Elderly
3. mgr Ewa Baum Seniors as Beneficiaries of Stem Cells Therapy
Z kolei studenci zaprezentowali 4 projekty badawcze:
- University of Third Age as a form of activisation of old people
- What elderly know about influence?
- A day of life a nursing home residents
- Health consciousness of elderly and its influence on incidence of states of emergency

Szczególnie aktualny i potrzebny z perspektywy społecznej temat, jakim okazał się problem ludzi starszych we współczesnym świecie, wzbudził zainteresowanie i burzliwe dyskusje. Zaprezentowano modele opieki nad osobami starszymi w obrębie UE i poza jej granicami (w Summer School wzięli udział także wykładowcy z Rumunii oraz międzynarodowa grupa studentów przebywających w Jyväskylä, w tym z PRA, Kenii, Brazylii, Chin, Niemiec i Wysp Karaibskich).

_

_