O Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego

Skład osobowy

Kierownik: Dr hab. Marcin Moskalewicz

Adiunkt: Dr Piotr Kordel

Starszy wykładowca: Dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz

Doktoranci: mgr Anna Sterna, mgr Anastazja Szuła, mgr Camilo Sanchez

 

Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego jest interdyscyplinarną jednostką tworzącą pomost pomiędzy badaniami z obszaru psychiatrii i psychologii klinicznej oraz humanistyki. Podejmowana problematyka dotyczy fenomenologii zdrowia i zaburzeń psychicznych oraz historii i filozofii psychiatrii. Ponadto pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne z filozofii, metodologii badań naukowych, etyki i bioetyki oraz coachingu zdrowia. W pracowni działa międzynarodowa sieć badawcza Phenomenology and Mental Health Network propagująca zastosowanie metod fenomenologicznych do badania fenomenów zdrowia i choroby psychicznej.

 

Aktualności

Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jednym z partnerów tego projektu: „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” – Program Aktywni Obywatele z Funduszy EOG.

W ramach projektu planujemy zorganizować m. in:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://osfp.org.pl/

 

 

 

Aktualne projekty badawcze

„Kwantytatywna fenomenologia zaburzeń temporalności" (projekt finansowany z grantu NCN Sonata BIS na lata 2022-2027).

„Poczucie praecox w diagnostyce schizofrenii”  (projekt realizowany we współpracy międzynarodowej z badaczami z Francji i USA; dotychczasowe wyniki zob. researchgate)

„Psychopatologia doświadczenia czasu” (projekt realizowany we współpracy z Texas A&M University; dotychczasowe wyniki zob. researchgate).

 

 Zrealizowane projekty

„Zarządzanie czasem przez pacjenta onkologicznego w trakcie chemioterapii” (projekt finansowany z grantu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, Onkogranty III).

 

Cykl wykładów

"Wiedza ekspercka i zdrowie psychiczne" organizowanych przez zespół przy UMCS w partnerstwie z Pracownią Fil. Zdrowia Psychicznego, 2021-2022.

Link do wydarzenia na Zoomie:
https://us06web.zoom.us/j/83386267765?pwd=cFVhc1hUYlJCQkpxT2ovTTdwbzczdz09#success
Hasło: CWA9b5

Seminaria

A Joint Seminar Series "Phenomenology and Psychiatry" organized by Husserl Archives Leuven; Phenomenology and Mental Health Network, Oxford; Poznan University of Medical Sciences. The meetings are monthly and run via zoom, no registration is required.

Współpraca

Partnerem pracowni jest The Collaborating Centre for Values-Based Practice in Health and Social Care w St. Catherine’s College na Uniwersytecie Oxfordzkim zajmujące się propagowaniem tzw. praktyki opartej na wartościach. Jest to podejście kliniczne będące drugą i najczęściej mniej widoczną stroną praktyki opartej na dowodach (Evidence-based practice). Jest ono szczególnie przydatne w przypadku sporów i dylematów dotyczących środków i celów leczenia wynikających z różnych systemów wartości, z którymi borykamy się na co dzień. Pracownia należy także do międzynarodowej organizacji The International Network for Philosophy & Psychiatry zrzeszającej badaczy i instytucje zajmujące się problematyką filozoficzną i etyczną w psychiatrii.

Polskim partnerem pracowni jest Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne prowadząca działania psychoedukacyjne wynikające z przekonania, że zagadnienia, którymi zajmuje się psychiatria nie są sprawą rozgrywającą się wyłącznie między lekarzami a pacjentami, ale pociągają konieczność stawiania pytań podstawowych, o to czym jest zdrowie, o kształt społeczeństwa, o naturę człowieka.