dr Piotr Kordel

politolog, filozof, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dydaktyka:
• Historia filozofii

Zainteresowania badawcze:
• samorząd specjalny
• samorząd zawodowy
• filozofia społeczna

Najważniejsze publikacje naukowe:

1. Piotr Kordel, Krzysztof Kordel, Marek Saj.
Prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla
lekarzy i ich rodzin przez samorząd zawodowy lekarzy na przykładzie
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Pozn. Zesz. Hum. 2012 : T. 18, s. 75-81

2. Piotr Kordel, Krzysztof Kordel.
Unequal positions of patient and doctor in the Medical Court in Poland.
W: Facing health inequalities. A European perspective. Ed. by: Jan Domaradzki,
Ewelina Wierzejska, Michał Musielak, Poznań, 2011

3. Piotr Kordel, Krzysztof Kordel, Marek Saj.
Działalność samorządu lekarskiego w zakresie doskonalenia zawodowego na
przykładzie Wielkopolskej Izby Lekarskiej.
Prz. Politologiczny 2011 : nr 4, s. 109-120

4. Piotr Kordel, Mirosław Przastek, Krzysztof Kordel.
Tytuł: European Union enlargement and the process of doctor migration. Poland's
case. Now. Lek.2010 : R. 79, nr 4, s. 298-303

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu

Zobacz także