mgr Anna Sterna

Psycholog, psychoterapeutka, doktorantka w anglojęzycznej Szkole Doktorskiej UMP, związana z Pracownią Filozofii Zdrowia Psychicznego w ramach Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Zainteresowania badawcze:

Najważniejsze publikacje naukowe:

  1. Sterna, W., Sterna, A. (2016) Psychiatra, psychoterapeuta czy może psychofarmakoterapeuta? Problem z identyfikacją, Psychiatria, tom 13, nr 3, 153-158. ISSN 1732–9841
  1. Sterna, W., Sterna, A. (2016) Psychoterapia a farmakoterapia – czy można je łączyć?, Psychiatria, tom 13, nr 2, s. 84-91. ISSN 1732–9841
  1. Sterna, A., Sterna, W. (2021) Psychoterapia – metoda leczenia prowadzona przez kobiety i dla kobiet? O zjawisku feminizacji w psychoterapii, Psychiatria, tom 18, nr 2, s. 1-7, DOI: 10.5603/PSYCH.a2020.0048
  1. Sterna, A., Sterna, W. (2021) Niewidzialne cierpienie – wpływ samobójstwa pacjenta na osoby leczące, Psychiatria, tom 18, nr 4, s. 324-332, DOI:10.5603/PSYCH.a2021.0030