mgr Anastazja Szuła

Kognitywistka, doktorantka w anglojęzycznej Szkole Doktorskiej UMP, związana z Pracownią Filozofii Zdrowia Psychicznego w ramach Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Zainteresowania badawcze:

Publikacje naukowe:

Szuła, Anastazja, Aleksandra Kołtun, and Marcin Moskalewicz. 2023. „Poczucie praecox wśród polskich psychiatrów: badanie metodą teorii ugruntowanej”. Psychiatria Polska. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/166599.

Szuła, Anastazja. 2023. „Narzędzie do wyjaśniania: identyfikacja i zastosowanie metafory językowo-wizualnej”. Avant 14 (1). https://doi.org/10.26913/ava3202306.

Szuła, Anastazja. „Tekst i obraz w multimodalnych tweetach”. 2021. [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, zredagowane przez: Bartłomiej Maliszewski i Małgorzata Rzeszutko, 3:213–31. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN: 978-83-227-9480-7

Szuła, Anastazja, Mateusz Stępniak. 2021. „Sposoby przedstawiania Lublina podczas festiwalu Noc Kultury 2019 – wnioski z analizy opisów i zdjęć użytkowników Instagrama”. [w:] Spisane po Nocach Kultury, zredagowane przez: Aleksandra Kołtun i Joanna Wawiórka-Kamieniecka, 317–42. Lublin: Wydawnictwo Episteme. ISBN: 978-83-67049-20-7