dr hab. Marcin Moskalewicz

Stanowisko: Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP

Phenomenology and Mental Health Network, St. Catherine’s College, Oxford & KNS UMP Poznań (przewodniczący) 

Członek Zarządu Philosophy Special Interest Group w the Royal College of Psychiatrists w Wielkiej Brytanii

Academia.edu: https://oxford.academia.edu/MarcinMoskalewicz

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Moskalewicz

Wykształcenie: 

Habilitacja „Fenomenologiczne ujęcia zaburzeń doświadczenia czasu”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa (2018)

Praca doktorska „Filozofia historii Hannah Arendt” (2009), European Doctorate cum laude

Studia historyczne (1999-2004) UAM Poznań, University of California at Berkeley (USA)

Studia doktoranckie (2004-2009) UAM Poznań, Rijksuniversiteit Groningen (Holandia)

Wybrane Publikacje:

Książki:

Jewish Medicine and Healthcare in Central Eastern Europe, ed. M. Moskalewicz, F. Dross, U. Caumanns, Springer 2019.

Understanding Central Europe, red. M. Moskalewicz. W. Przybylski, Routledge 2018

Filozofia medycyny - rozważania o tradycji i współczesności, red. M. Moskalewicz, J. Zamojski, UMP Poznan 2017 

Totalitaryzm, Narrracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013 (seria Monografie FNP)

Medizin und Sprache – die Sprache der Medizin, współredakcja z F. Dross, A. Magowska, P. Teichfischer, Peter Lang Verlag 2015

Reinhart KoselleckKrytyka i kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiegoredakcja naukowa M. Moskalewicz, przekład z j. niemieckiego: K. Duraj, M. Moskalewicz, Biblioteka Res Publiki Nowej 2015

 Wybrane artykuły w czasopismach:

M. Moskalewicz, P. Kordel, A. Brejwo, M. Schwartz, T. Goze, Psychiatrists have Praecox Feeling and find it reliable, in Frontiers in Psychiatry, 5 March 2021 https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.642322

M. Moskalewicz, Y. Popova, J. Wierlewska-Bielarz, From Chemo to Chemo – the temporal paradox of chemotherapy, in: Supportive Care in Cancer (2021) https://doi.org/10.1007/s00520-021-06039-6  

M. Moskalewicz, M.A. Schwartz, Temporal experience as a core quality in mental disorders in: Phenomenology and the Cognitive Sciences 19:2 (2020), pp. 207-216.

M. Moskalewicz, M.A. Schwartz, Temporal experience in Mania in: Phenomenology and the Cognitive Sciences 19:2 (2020), pp. 291-304.

Gozé. M. Moskalewicz, M.A. Schwartz, J. Naudin, J-A.Micoulaud-Franchi, M. Cermolacce, Reassessing "Praecox Feeling" in Diagnostic Decision Making in Schizophrenia, in: Schizophrenia Bulletin  45:5 (2019), pp. 966-970.

M. Moskalewicz, Temporal delusion. Duality accounts of time and double orientation to reality in depressive psychosis, in: Journal of Consciousness Studies 25:9-10 (2018), pp. 163-183.

M. Moskalewicz, M. Schwartz, O. Wiggins, The Gift of Insanity. The Rise and Fall of Cultures from a Psychiatric Perspectivein: Eidos 2(4) 2018, pp. 27-37.

M. Moskalewicz, T. Goze, M.A. Schwartz Phenomenology of Intuitive Judgment. Praecox-Feeling in the Diagnosis of Schizophrenia,  in: AVANT 2 (2018), pp. 63-74.

M.Moskalewicz, Toward a unified view of time. Erwin W. Straus phenomenological psychopathology of temporal experience, in: “Phenomenology and the Cognitive Sciences” 17:1 (2018), pp. 65-80.

A. Schwartz, M. Moskalewicz, O. Wiggins Karl Jaspers: the Icon of Modern Psychiatry, in “Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences”, 54:2 (2017), pp. 4-8. 

M. Moskalewicz, Lived time disturbances of drug addiction therapy newcomers. A qualitative, field phenomenology case study at Monar-Markot Center in Poland in: International Journal of Mental Health and Addiction 14 (2016), pp. 1023-1038.

M. Moskalewicz, Three modes of distorted temporal experience in addiction: daily life, drug ecstasy, and recovery. A phenomenological perspective in: Archive of the History of Philosophy and Social Thought (Polish Academy of Sciences), Special Issue on Phenomenology and Social Sciences 61 (2016), pp. 197-211

M. Moskalewicz, Disturbed temporalities. Insights from Phenomenological Psychiatry in: Time and Society 25(2), 2016, pp. 234-252.

M. Moskalewicz, Plurality of worlds, collectivity of madness. The perspective of phenomenological psychiatry, in: Fenomenologia 13 (2015), pp. 171-185.

J.Zamojski, M. Moskalewicz, Henryk Nusbaum (1849-1937), in: “Journal of Neurology” 2019 https://doi.org/10.1007/s00415-019-09528-1

Wybrane rozdziały w książkach:

Die Sprache der Theologie und Philosophie im Dienst der Medizin (am Beispiel einiger psychiatrischer Begriffe von Ludwig Binswanger und Viktor Emil von Gebsattel, w: Medizin und Sprache, Peter Lang 2015, 169-184.

Conscience, w: The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology, red. G. Stanghellini et. al., Oxford University Press 2019.

Wolność. Ratuj się kto możein: 25 lat przemian demokratycznych w Polsce, red. M. Król, Kurhaus, Warszawa 2014, 7-30.

Konceptualizacja kategorii postępu we współczesnej, anglo-amerykańskiej  historiografii nauk medycznych  red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza, Wrocław 2012, 121-136.  

Choroba z perspektywy fenomenologii hermeneutycznej. Zarys problematyki  red. D. Pękala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, W zdrowiu i w chorobie. Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych Biblioteka Telgte 2012, 93-104.

 

Ważniejsze granty i stypendia badawcze:

Grant Sonata BIS NCN, kierownik (2022-2027)

Fellow, The Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH), University of Oxford (2017-2019)

Marie Curie Fellowship, Faculty of Philosophy, University of Oxford (2016-2017)

Fulbright Senior Award, Department of Psychiatry, Texas A&M Health Science Center (2016)

EURIAS Fellow, Collegium Helveticum, Politechnika Federalna w Zurychu (ETH) (2015)

Grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, kierownik (2015-2017)

Grant Sonata NCN, kierownik (2011-2014)

Marie Curie Fellowship, Groningen Research School for the Study of the Humanities, Rijksuniversiteit Groningen (2005, 2007)

University of California at Berkeley, Santander Group Scholarship (2003)

 

Ważniejsze wyróżnienia:

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018)

Nagroda Naukowa Rektora UMP (2014)

Nagroda w konkursie „Monografie” FNP (2013) 

Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011)

Nagroda Premiera RP (2010)

 

Funkcje publiczne w organizacjach naukowych:

Członek Zespołu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne (od 2019)

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego (2015-2018)

Prezes Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny (2013-2015; vice-prezes 2015-2017)

Członek Rady Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa (od 2015-2017)