Jednostki organizacyjne

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki
Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Pracownia Historii Zawodów Medycznych