Jednostki organizacyjne

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki

Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego
Pracownia Historii Zawodów Medycznych
Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych