Jednostki organizacyjne

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki

Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Pracownia Historii Zawodów Medycznych
Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego