O Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego

Skład osobowy

Kierownik: dr hab. Marcin Moskalewicz

Adiunkt: dr Piotr Kordel

Starszy wykładowca: dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz

 

Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego jest interdyscyplinarną jednostką tworzącą pomost pomiędzy badaniami z obszaru psychiatrii i psychologii klinicznej oraz humanistyki. Podejmowana problematyka dotyczy fenomenologii zdrowia i zaburzeń psychicznych oraz historii i filozofii psychiatrii. Ponadto pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne z filozofii, metodologii badań naukowych, etyki i bioetyki oraz coachingu zdrowia. W pracowni działa międzynarodowa sieć badawcza Phenomenology and Mental Health Network propagująca zastosowanie metod fenomenologicznych do badania fenomenów zdrowia i choroby psychicznej.

 

Aktualne projekty badawcze

 

„Zarządzanie czasem przez pacjenta onkologicznego w trakcie chemioterapii” (projekt finansowany z grantu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, Onkogranty III).

 

„Poczucie praecox w diagnostyce schizofrenii”  (projekt realizowany we współpracy międzynarodowej z badaczami z Francji i USA; dotychczasowe wyniki zob. researchgate)

 

„Psychopatologia doświadczenia czasu” (projekt realizowany we współpracy z Texas A&M University; dotychczasowe wyniki zob. researchgate). 

 

Współpraca

 

Partnerem pracowni jest The Collaborating Centre for Values-Based Practice in Health and Social Care w St. Catherine’s College na Uniwersytecie Oxfordzkim zajmujące się propagowaniem tzw. praktyki opartej na wartościach. Jest to podejście kliniczne będące drugą i najczęściej mniej widoczną stroną praktyki opartej na dowodach (Evidence-based practice). Jest ono szczególnie przydatne w przypadku sporów i dylematów dotyczących środków i celów leczenia wynikających z różnych systemów wartości, z którymi borykamy się na co dzień. Pracownia należy także do międzynarodowej organizacji The International Network for Philosophy & Psychiatry zrzeszającej badaczy i instytucje zajmujące się problematyką filozoficzną i etyczną w psychiatrii.

 

Polskim partnerem pracowni jest Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne prowadząca działania psychoedukacyjne wynikające z przekonania, że zagadnienia, którymi zajmuje się psychiatria nie są sprawą rozgrywającą się wyłącznie między lekarzami a pacjentami, ale pociągają konieczność stawiania pytań podstawowych, o to czym jest zdrowie, o kształt społeczeństwa, o naturę człowieka.