O Pracowni Historii Zawodów Medycznych

HISTORIA

Na mocy Zarządzenia nr  38/15 z dnia 7 kwietnia 2015 roku Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab.  Jacek Wysocki utworzył na Wydziale Nauk o Zdrowiu - w Katedrze Nauk Społecznych - Pracownię Historii Zawodów Medycznych.

Na stanowisko kierownika Pracowni została powołana dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownia Historii Zawodów Medycznych prowadzi kształcenie studentów na wielu kierunkach z zakresu historii zawodu, filozofii i teorii pielęgnowania, systematów jakości i dokumentacji medycznej jak również transkulturowej opieki medycznej.

 

Pracownicy Historii Zawodów Medycznych prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu:

 

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU:

 

Kierunek Pielęgniarstwo studia licencjackie:

Kierunek Położnictwo studia licencjackie::

Kierunek Optometria studia licencjackie

Kierunek Fizjoterapia studia magisterskie

Kierunek  Pielęgniarstwo studia magisterskie:

Kierunek  Elektroradiologia studia magisterskie:

 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA:

 

WSPÓŁPRACA: