Granty

MEDI+Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

VISEGRAD GRANT

GRANT Z FUNDACJI POLSKO-NIEMIECKIEJ

GRANT NCN