Projekt "EDU-akcja 2020-2021: Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii”

Dr hab. Ewa Baum, prof. UM jest Partnerem Projektu "EDU-akcja 2020-2021: Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii” Celem projektu było i jest obniżenie poziomu różnic jakie dzielą jego partnerów w różnych sferach życia oraz wzmocnienie ich wzajemnych trójstronnych relacji w obszarze edukacji, poprzez podejmowanie i realizowanie wspólnych inicjatyw. Rezultatem projektu jest przygotowanie interdyscyplinarnej publikacji zatytułowanej ”Schoolchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects”, adresowanej do nauczycieli pracujących z dziećmi.

Schooldchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects

Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Program Edukacja) wraz z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i korzysta z dofinansowania w wysokości 95029 euro przyznanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach finansowania EOG.