Skład osobowy

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Kierownik
prof. dr hab. Michał Musielak
(61)845-27-71
mmusiela@ump.edu.pl
pok. 5.42

 


Adiunkci

 

 

 

dr hab. Marcin Moskalewicz

(61)845-27-73

moskal@ump.edu.pl

pok. 5.40


dr Justyna Magdalena Czekajewska
(61)845-27-73
justynaczekajewska@gmail.com
pok. 5.40

_ 

dr Maja Matthews-Kozanecka
(61)845-27-75
pszczolka-maja@o2.pl
pok. 5.37

 _

dr Piotr Kordel
(61)845-27-75
kordel@ump.edu.pl

pok. 5.37

_
 

 

Starsi wykładowcy

 

dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz
(61)845-27-73
j.wiertlewska@interia.pl

Pok. 5.40

 

dr Jan Zamojski
(61)845-27-73
janzam@interia.pl
pok. 5.40

 


Foto: Magdalena Placek-Boryń

 

Doktorantka

 

mgr Aleksandra Bendowska
(61)845-27-76
aleksandra.bendowska@gmail.com
pok. 5.36

 

 

Sekretariat

 

Ewa Skibińska
(61)845-27-70
kns@ump.edu.pl

pok. 5.41

_ 

 

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki

 

Kierownik
dr hab. Ewa Baum
(61)845-27-72
ebaum@ump.edu.pl
pok. 5.08

 

 

 

  dr Agnieszka Żok

adiunkt

(61)845-27-77
agnieszka_zok@wp.eu

Pok. 5.09

_

dr Izabela Rzymska

starszy wykładowca

(61)845-27-77
izabela@rzymski.eu
pok. 5.09

 _

 

Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

 

Kierownik
dr hab. Adam Czabański

(61)845-27-74
aczabanski@interia.pl
pok. 5.38

_ 

 

Starszy wykładowca

 

 

dr hab. Jan Domaradzki
(61)845-27-74
jandomar@ump.edu.pl
pok. 5.38

_ 

Wykładowca

 

mgr Natalia Markwitz-Grzyb
(61)845-27-74
nmarkwitz@ump.edu.pl
pok. 5.38

 _

 

Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej

 

Kierownik
dr Krzysztof Prętki
(61)845-27-75
kpretki@ump.edu.pl
pok. 5.37

_ 


Starszy wykładowca

 

 

dr Stanisław Antczak
(61)845-27-75
stanislaus.antczak@gmail.com
pok. 5.37

_ 

 

Pracownia Historii Zawodów Medycznych

 


dr Katarzyna Beata Głodowska
(61)845-27-76
katarzyna.glodowska@onet.pl
pok. 5.36