Skład osobowy

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych

 

Kierownik
prof. dr hab. Michał Musielak
(61)854-69-10
mmusiela@ump.edu.pl
pok.508

 


Adiunkci

 

dr Justyna Magdalena Czekajewska
(61)854-69-17
justynaczekajewska@gmail.com
pok.503

_

dr Maja Matthews-Kozanecka
(61)854-69-12
pszczolka-maja@o2.pl
pok.508

_ 

dr Piotr Kordel
(61)854-68-39
kordel@ump.edu.pl

pok.502

 _

dr Marcin Moskalewicz

(61)854-69-17

moskal@ump.edu.pl

pok.503

 

 

Starsi wykładowcy

 

dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz
(61)854-69-17
j.wiertlewska@interia.pl

Pok. 503

 

dr Jan Zamojski
(61)854-69-17
janzam@interia.pl
pok.503

 


Foto: Magdalena Placek-Boryń

 

Doktorantka

 

mgr Aleksandra Bendowska
(61)854-68-36
aleksandra.bendowska@gmail.com
pok. 501

 

 

Sekretariat

 

Ewa Skibińska
(61)854-69-11
kns@ump.edu.pl

pok.508

_ 

 

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki

 

P.o. Kierownika
prof. dr hab. Michał Musielak
(61)854-69-10
mmusiela@ump.edu.pl

pok.508

_ 

 

Adiunkci

 

dr hab. Ewa Baum
(61)854-69-16
ebaum@ump.edu.pl
pok.504


   

dr Izabela Rzymska
(61)854-69-16
izabela@rzymski.eu
pok.504

 _

 

Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

 

Kierownik
dr hab. Adam Czabański

(61)854-69-13
aczabanski@interia.pl
pok.507

_ 

 

Starszy wykładowca

 

 

dr Jan Domaradzki
(61)854-69-13
jandomar@ump.edu.pl
pok.507

_ 

Wykładowca

 

mgr Natalia Markwitz-Grzyb
(61)854-69-14
nmarkwitz@ump.edu.pl
po.506

 _


Doktorantka

 

 

mgr Kinga Witczak-Błoszyk
(61)854-69-14
kinga.bloszyk@gmail.com

pok.506

_ 

 

Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej

 

Kierownik
dr Krzysztof Prętki
(61)854-68-39
kpretki@ump.edu.pl
pok. 502

_ 


Adiunkci

 

 

dr hab. Henryk Lisiak
(61)854-68-39
hlisiak@wp.pl
pok.502

_ 

dr Agnieszka Żok
(61)854-69-16
agnieszka_zok@wp.eu

Pok.504

_ 


Starszy wykładowca

 

 

dr Stanisław Antczak
(61)854-68-39
stanislaus.antczak@gmail.com
pok.502

_ 

 

Pracownia Historii Zawodów Medycznych

 

Kierownik
dr Katarzyna Beata Głodowska
(61)854-68-36
katarzyna.glodowska@onet.pl
pok. 501