dr Krzysztof Prętki

starszy wykładowca, kierownik w Pracowni Historii Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Profil w bazie danych „Ludzie nauki”

Przebieg pracy naukowej