O Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych utworzona została decyzją Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dnia 1.XI.2004 roku. Na kierownika Pracowni powołany został doktor Adam Czabański.

Obecny skład Pracowni:
kierownik – dr hab. Adam Czabański
starszy wykładowca– dr hab. Jan Domaradzki
starszy wykładowca – mgr Natalia Markwitz-Grzyb


Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne z socjologii, socjologii zdrowia, socjologii rehabilitacji i niepełnosprawności, socjogeriatrii, patologii społecznych, metodologii badań naukowych. Od 2005 roku prowadzony jest przez dr hab. Adama Czabańskiego wykład fakultatywny: „Społeczne aspekty samobójstw”.
Owocem działalności naukowej pracowników Pracowni są liczne publikacje w postaci monografii oraz artykułów publikowanych także w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i Rumunii. Pracownicy Pracowni biorą udział w grantach krajowych i europejskich. Uczestniczą w licznych konferencjach naukowych, także o randze międzynarodowej.
Zainteresowania naukowe Pracowników skupiają się na problematyce medykalizacji społeczeństwa, wpływu genetyki na funkcjonowanie społeczeństwa, społecznych konsekwencji menopauzy, samobójstw (także podczas wojny i kataklizmów przyrodniczych), agresji i przemocy etc.
W grudniu 2005 roku z inicjatywy dr hab. Adama Czabańskiego powstało Koło Naukowe Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych. W opiekę nad tym Kołem zaangażowali się: dr Jan Domaradzki i mgr Natalia Markwitz-Grzyb. W kooperacji ze studentami prowadzone są liczne projekty badawcze a także prelekcje i dyskusje.
Od początku w prace nad przygotowywaniem kolejnych edycji Szkoły Letniej zaangażowany jest dr hab. Jan Domaradzki. Inicjatywa ta skupia studentów polskich, fińskich, niemieckich, hiszpańskich, rumuńskich, tureckich i holenderskich.