O Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej

HISTORIA

Zarządzeniem nr 19/08 z dnia 31 marca 2008 roku Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz utworzył na Wydziale Nauk o Zdrowiu - w Katedrze Nauk Społecznych - Pracownię Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej.
Na stanowisko kierownika Pracowni został powołany dr hab. n. hum. Henryk Lisiak (historyk i starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych), a w skład Pracowni zostali przyjęci: dr Stanisław Antczak (historyk i starszy wykładowca) i dr Krzysztof Prętki (starszy wykładowca).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów na:

- Historia zdrowia publicznego
- Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej. Cz. I Na świecie
- Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej. Cz. II W Polsce
- Podstawy demografii
- Socjoekonomika usług medycznych
- Systemy społeczno-polityczne
- Programy zdrowotne Unii Europejskiej
- Polityka społeczna i zdrowotna
- Polityka społeczna i zdrowotna Unii Europejskiej
- Antropologia

- Polityka zdrowotna i społeczna
- Demografia

- Demografia
- Antropologia kulturowa

- Antropologia kulturowa

- Socjologia


DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Zainteresowania badawcze pracowników Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej koncentrują się wokół następujących problemów:
• Europa okresu międzywojennego
• Dzieje II Rzeczypospolitej
• Antropologia polityki
• Samorząd terytorialny i jego rola w organizowaniu opieki zdrowotnej i społecznej,
• Zagadnienia z pogranicza polityki, demografii i kultury
• Polityka społeczna, społeczne skutki bezrobocia i ubóstwa, polityka zatrudnienia i rynek pracy, pomoc społeczna, kwestie niepełnosprawności
• Polityka zdrowotna, historia ochrony zdrowia, socjoekonomika usług medycznych, systemy opieki zdrowotnej współczesnych państw
• Transformacja ustrojowa w Polsce, systemy polityczne, socjologia polityki

WSPÓŁPRACA NAUKOWA