O Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki został utworzony w 2005 r. na bazie istniejącej od 2000 r. Pracowni Filozofii Medycyny i Bioetyki. W swoim programie naukowym Zakład nawiązuje z jednej strony do tradycji uprawiania filozofii medycyny i etyki lekarskiej w środowisku poznańskim w okresie międzywojennym (prof. Adam Wrzosek, dr Kazimierz Filip Wize), z drugiej stara się badać problemy filozoficzno-etyczne wynikające z rozwoju nowoczesnej biomedycyny i ochrony zdrowia. Nawiązane przez pracowników Zakładu w ostatnich latach kontakty międzynarodowe owocują wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi i edytorskimi. W sferze dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Medycznego z zakresu historii filozofii, filozofii medycyny, estetyki, etyki i bioetyki.