Biuletyn

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą studencką, jaką jest elektroniczny kwartalnik „Bioethica”, Biuletyn Informacyjny Studenckiego Koła Naukowego Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zakres tematyczny publikowanych materiałów obejmuje zagadnienia etyki, bioetyki, prawa, historii medycyny oraz nauk społecznych. Biuletyn „Bioethica” służy upowszechnianiu wiedzy i propagowaniu inicjatyw studentów w obszarze prezentowanego profilu tematycznego oraz stanowi forum wymiany opinii, przekonań oraz punktów widzenia na temat etycznych i bioetycznych dylematów współczesnej medycyny.
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością Biuletynu oraz współpracy przy jego tworzeniu.

Słowo wstępne

Biuletyn Nr 15 (2019)

Biuletyn Nr 14 (2018)

Biuletyn Nr 13 (2017) 

Biuletyn Nr 12 (2016)

Biuletyn Nr 11 (2016)

Biuletyn Nr 10 (2016)

Biuletyn Nr 09 (2016)

Biuletyn Nr 08 (2015)

Biuletyn Nr 07 (2015)

Biuletyn Nr 06 (2015)

Biuletyn Nr 05 (2014)

Biuletyn Nr 04 (2014)

Biuletyn Nr 03 (2013)

Biuletyn Nr 02 (2013)

Biuletyn Nr 01 (2012)

Raport z grantu AAL


Statut Biuletynu